Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1985

Zgodovina Evropske unije - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Italija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. V večini držav članic so izdali prvi evropski potni list.

7

Delati je začela novoimenovana Evropska komisija pod vodstvom Jacquesa Delorsa, francoskega politika in ekonomista.

Februar

1

Grenlandija je izstopila iz Skupnosti, vendar je ostala povezana kot čezmorsko ozemlje.

13

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Gravier uporabilo načelo nediskriminacije zaradi državljanstva in razsodilo, da francoskemu študentu Gravieru v Belgiji ne smejo zaračunati višje šolnine kot študentom z belgijskim državljanstvom.

Marec

29-30

V Bruslju je potekalo zasedanje Evropskega sveta, Na njem so potrdili priključitev Španije in Portugalske Evropski skupnosti in odobrili integrirane programe za Sredozemlje, ki jih je predlagala Evropska komisija.

Maj

7

Enajsti gospodarski vrh Zahoda v nemškem Bonnu. Evropska komisija je objavila deklaracijo ob 40. obletnici konca druge svetovne vojne in deklaracijo o trajnostni gospodarski rasti in zaposlovanju.

22

Sodišče Evropskih skupnosti je razsodilo v prid Evropskemu parlamentu, ki je tožil Evropski svet zaradi neukrepanja v zvezi s skupno prometno politiko.

Junij

2

Zakonodajne volitve v Grčiji.

10

Odbor guvernerjev centralnih bank držav članic je sprejel ukrepe za utrditev evropskega monetarnega sistema.

12

Podpis pogodb o pristopu Španije in Portugalske k Evropski skupnosti.

14

Evropska komisija je Evropskemu svetu poslala belo knjigo o dokončnem oblikovanju notranjega trga. V luksemburškem mestu Schengen so Belgija, Francija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska podpisali Schengenski sporazum o ukinitvi nadzora na mejah.

20

Evropski svet je prejel končno poročilo začasnega odbora za „Evropo državljanov“.

25

Predsedniške volitve v Italiji.

28-29

Zasedanje Evropskega sveta v Milanu. Voditelji držav in vlad so potrdili belo knjigo Evropske komisije o notranjem trgu in in sprejeli sklep o ustanovitvi medvladne konference o institucionalni reformi.

Julij

1

Luksemburg je prevzel predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

20

Finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav članic so uskladili obrestne mere v evropskem monetarnem sistemu.

22

Svet je potrdil sklic konference predstavnikov vlad držav članic, na kateri bi pripravili dopolnila k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in osnutek pogodbe o skupni zunanji in varnostni politiki.

23

Evropska komisija je Evropskemu svetu poslala zeleno knjigo o perspektivah skupne kmetijske politike.

September

9

Prve seje medvladne konference so se poleg zunanjih ministrov EU udeležili tudi zunanji ministri Španije in Portugalske.

Oktober

13

Zakonodajne volitve v Belgiji.

November

12

Podpis sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in podpisnicami splošne pogodbe o gospodarskem povezovanju Srednje Amerike ter pogodbe o Panamskem prekopu.

28

Evropski ekonomsko–socialni odbor je sprejel mnenje o notranjem trgu (o beli knjigi Evropske komisije o dokončnem oblikovanju notranjega trga).

December

2-4

Evropski svet se je na zasedanju v Luxembourgu dogovoril o pripravi Enotnega evropskega akta, s katerim bi spremenili in dopolnili ustanovno Rimsko pogodbo in spodbudili evropsko povezovanje.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Glej tudi
Back to top