Európska únia

História Európskej únie - 1985

História Európskej únie - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Taliansko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Vo väčšine členských štátov sa vydávajú prvé európske pasy.

7.

Nová Komisia sa ujíma funkcie. Jej predsedom je Francúz Jacques Delors.

Február

1.

Grónsko vystupuje zo Spoločenstva, ale zostáva s ním pridružené ako zámorské územie.

13.

Rozsudok vo veci Gravier. Európsky súdny dvor uplatňuje zásadu nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti na francúzskeho študenta, ktorý nesmie zaplatiť v Belgicku vyššie zápisné ako domáci študenti.

Marec

29. - 30.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Schválilo sa na ňom pristúpenie Španielska a Portugalska k Spoločenstvám a dohodli sa Integrované stredozemské programy (IMP) navrhnuté Komisiou.

Máj

7.

V Bonne (Nemecko) sa koná jedenásty samit hospodársky vyspelých západných krajín. Komisia predkladá vyhlásenie pri príležitosti 40. výročia konca 2. svetovej vojny a vyhlásenie o trvalo udržateľnom raste a zamestnanosti.

22.

Európsky súdny dvor rozhodol vo veci žaloby pre nečinnosť, ktorú podal Európsky parlament proti Európskej rade, týkajúcej sa spoločnej dopravnej politiky.

Jún

2.

V Grécku sa konajú parlamentné voľby.

10.

Výbor guvernérov centrálnych bánk členských štátov prijíma opatrenia určené na posilnenie Európskeho menového systému (EMS).

12.

Podpis zmlúv o pristúpení Španielska a Portugalska.

14.

Komisia zasiela Európskej rade bielu knihu o dokončení vnútorného trhu. Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko podpisujú v Schengene (Luxembursko) dohovor o rušení hraničných kontrol, známy ako Schengenský dohovor.

20.

Ad hoc výbor "Európa občanom" zasiela svoju záverečnú správu Európskej rade.

25.

V Taliansku sa konajú prezidentské voľby.

28. - 29.

V Miláne (Taliansko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Hlavy štátov a vlád schválili bielu knihu Komisie o vnútornom trhu a rozhodli sa zriadiť medzivládnu konferenciu o inštitucionálnej reforme.

Júl

1.

Luxembursko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

20.

Ministri a guvernéri centrálnych bánk členských štátov upravujú centrálne parity v rámci Európskeho menového systému (EMS).

22.

Rada schvaľuje zvolanie konferencie zástupcov vlád členských štátov s cieľom vykonať zmeny a doplnenia Zmluvy o Európskom hospodárskom spoločenstve a vypracovať návrh Zmluvy o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike.

23.

Komisia zasiela Európskej rade zelenú knihu o výhľadoch spoločnej poľnohospodárskej politiky.

September

9.

Na prvom zasadnutí medzivládnej konferencie sa zúčastňujú ministri zahraničných vecí EÚ, Španielska a Portugalska.

Október

13.

V Belgicku sa konajú parlamentné voľby.

November

12.

Podpis zmluvy o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a zmluvnými štátmi Všeobecnej dohody o hospodárskej integrácii stredoamerických štátov a Panamou.

28.

Hospodársky a sociálny výbor prijíma stanovisko k dokončeniu vnútorného trhu (biela kniha Komisie: Dokončenie vnútorného trhu).

December

2. - 4.

V Luxembursku sa koná zasadnutie Európskej rady. Dohodla sa na ňom zmena a doplnenie Rímskej zmluvy a oživenie procesu európskej integrácie vypracovaním Jednotného európskeho aktu.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...
Back to top