Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1985

Istoria Uniunii Europene - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ianuarie

1

Italia preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene. În majoritatea statelor membre sunt emise primele paşapoarte europene.

7

Noua Comisie, prezidată de francezul Jacques Delors, îşi preia atribuţiile.

Februarie

1

Groenlanda părăseşte Comunitatea, dar rămâne ţară asociată în calitate de teritoriu de peste mări.

13

Hotărârea Gravier. Curtea Europeană de Justiţie aplică principiul nediscriminării pe bază de naţionalitate în cazul unui student francez, care nu trebuie să plătească o taxă de înscriere mai mare decât studenţii care sunt cetăţeni belgieni.

Martie

29-30

Consiliul European se întruneşte la Bruxelles (Belgia). Acesta acceptă aderarea Spaniei şi Portugaliei la Comunităţi şi aprobă Programele mediteraneene integrate (PIM) în forma propusă de Comisie.

Mai

7

La Bonn (Germania) este organizat cel de-al 11-lea summit economic occidental. Comisia prezintă două declaraţii - prima, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, iar cea de-a doua, cu privire la creşterea economică durabilă şi ocuparea forţei de muncă.

22

Curtea Europeană de Justiţie emite o hotărâre privind recursul în carenţă prezentat de Parlamentul European împotriva Consiliului European în ceea ce priveşte politica comună în domeniul transporturilor.

Iunie

2

În Grecia sunt organizate alegeri legislative.

10

Comitetul guvernatorilor băncilor centrale din statele membre adoptă măsuri de consolidare a Sistemului Monetar European (SME).

12

Semnarea tratatelor de aderare ale Spaniei şi Portugaliei.

14

Comisia transmite Consiliului European o carte albă privind realizarea pieţei interne. Belgia, Germania, Franţa, Luxemburg şi Ţările de Jos semnează Acordul Schengen privind eliminarea controalelor la frontieră (Schengen, Luxemburg).

20

Comitetul ad-hoc „O Europă a cetăţenilor” îşi transmite raportul final Consiliului European.

25

În Italia sunt organizate alegeri prezidenţiale.

28-29

La Milano (Italia) are loc o reuniune a Consiliului European. Şefii de stat sau de guvern aprobă cartea albă a Comisiei privind piaţa internă şi decid să organizeze o conferinţă interguvernamentală privind reforma instituţională.

Iulie

1

Luxemburg preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

20

Miniştrii şi guvernatorii băncilor centrale din statele membre ajustează cursurile centrale din cadrul Sistemului Monetar European (SME).

22

Consiliul aprobă deschiderea unei conferinţe a reprezentanţilor guvernelor din statele membre care să aducă modificări Tratatului de instituire a Comunităţii Economice Europene şi să elaboreze un proiect de tratat privind politica externă şi de securitate comună.

23

Comisia transmite Consiliului European o carte verde privind perspectivele politicii agricole comune.

Septembrie

9

Miniştrii de externe ai UE, Spaniei şi Portugaliei participă la prima reuniune a conferinţei interguvernamentale.

Octombrie

13

În Belgia sunt organizate alegeri legislative.

Noiembrie

12

Este semnat un acord de cooperare Comunitatea Economică Europeană - statele semnatare ale Tratatului general de integrare economică a Americii Centrale şi Panama.

28

Comitetul Economic şi Social adoptă un aviz privind realizarea pieţei interne (cartea albă a Comisiei „Realizarea pieţei interne”).

Decembrie

2-4

La Luxemburg are loc o reuniune a Consiliului European. Se decide modificarea Tratatului de la Roma şi revitalizarea procesului de integrare europeană prin elaborarea unui Act Unic European.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Alte linkuri
Back to top