Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1985

Historia Unii Europejskiej - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Włochy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. W większości państw członkowskich wydaje się pierwsze europejskie paszporty.

7

Rozpoczęcie urzędowania nowej Komisji pod przewodnictwem francuza Jaquesa Delorsa.

Luty

1

Grenlandia wychodzi ze Wspólnoty, ale pozostaje z nią stowarzyszona jako terytorium zamorskie.

13

Orzeczenie w sprawie Gravier. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stosuje zasadę niedyskryminacji ze względu na narodowość wobec francuskiego studenta, który musi zapłacić w Belgii wyższą opłatę rejestracyjną niż studenci belgijscy.

Marzec

29-30

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Rada akceptuje przystąpienie Hiszpanii i Portugalii do Wspólnot i zgadza się na proponowane przez Komisję Zintegrowane Programy Śródziemnomorskie.

Maj

7

Jedenasty Zachodni Szczyt Gospodarczy w Bonn w Niemczech. Komisja przedstawia deklarację z okazji 40-lecia zakończenia drugiej wojny światowej oraz deklarację w sprawie zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia.

22

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie o zaniechanie działania wniesionej przez Parlament Europejski przeciwko Radzie Europejskiej w sprawie wspólnej polityki transportowej.

Czerwiec

2

Wybory parlamentarne w Grecji.

10

Komitet gubernatorów banków centralnych państw członkowskich przyjmuje środki mające na celu wzmocnienie Europejskiego Systemu Walutowego (ESW).

12

Hiszpania i Portugalia podpisują traktaty o przystąpieniu.

14

Komisja przesyła do Rady Europejskiej białą księgę w sprawie ukończenia realizacji rynku wewnętrznego. Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg i Holandia podpisują w Schengen (Luksemburg) układ z Schengen w sprawie zniesienia kontroli na granicach.

20

Komitet ad hoc „Europa obywateli" przekazuje swoje sprawozdanie Radzie Europejskiej.

25

Wybory prezydenckie we Włoszech.

28-29

Posiedzenie Rady Europejskiej w Mediolanie we Włoszech. Szefowie państw lub rządów zatwierdzają białą księgę Komisji w sprawie rynku wewnętrznego i podejmują decyzję o powołaniu konferencji międzyrządowej w sprawie reformy instytucjonalnej.

Lipiec

1

Luksemburg przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

20

Ministrowie i gubernatorzy banków centralnych państw członkowskich korygują centralne stopy procentowe w ramach Europejskiego Systemu Walutowego (ESW).

22

Rada zatwierdza ustalenia konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie wprowadzenia zmian w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz sporządzenia projektu traktatu w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

23

Komisja przesyła do Rady Europejskiej zieloną księgę w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej.

Wrzesień

9

W pierwszym posiedzeniu konferencji międzyrządowej uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych UE, Hiszpanii i Portugalii.

Październik

13

Wybory parlamentarne w Belgii.

Listopad

12

Europejska Wspólnota Gospodarcza i państwa Ogólnego Układu w Sprawie Integracji Gospodarczej Ameryki Środkowej i Panamy podpisują umowę o współpracy.

28

Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjmuje opinię w sprawie rynku wewnętrznego (biała księga Komisji w sprawie rynku wewnętrznego).

Grudzień

2-4

Posiedzenie Rady Europejskiej w Luksemburgu. Rada zgadza się na zmianę traktatu rzymskiego i ożywienie procesu integracji europejskiej poprzez sporządzenie Jednolitego Aktu Europejskiego.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top