Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1985

Eiropas Savienības vēsture - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Janvāris

1

Itālija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Lielākajā daļā dalībvalstu tiek izdotas pirmās Eiropas pases.

7

Darbu sāk jaunā Komisija, kuras priekšsēdētājs ir francūzis Žaks Delors.

Februāris

1

Grenlande izstājas no Kopienas, bet paliek asociēta ārpuskopienas teritorija.

13

Spriedums lietā “Gravier”. Eiropas Kopienu Tiesa attiecībā uz kādu franču studentu, kuram nedrīkst noteikt lielāku reģistrācijas maksu nekā tiem studentiem, kas ir Beļģijas pilsoņi, piemēro principu, ka nedrīkst diskriminēt pilsonības dēļ.

Marts

29-30

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā akceptē Spānijas un Portugāles pievienošanos Kopienai un vienojas par Komisijas ierosinātajām integrētajām Vidusjūras programmām.

Maijs

7

Bonnā (Vācijā) notiek 11. rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem. Komisija sniedz deklarāciju saistībā ar Otrā pasaules kara beigu 40. gadadienu un deklarāciju par ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību.

22

Eiropas Kopienu Tiesa lemj par Eiropas Parlamenta iesniegto prasību pret Eiropadomi par tās bezdarbību kopējās transporta politikas jomā.

Jūnijs

2

Grieķijā notiek parlamenta vēlēšanas.

10

Dalībvalstu centrālo banku vadītāju komiteja pieņem pasākumus Eiropas Monetārās sistēmas (EMS) stiprināšanai.

12

Tiek parakstīti Spānijas un Portugāles pievienošanās līgumi.

14

Komisija nosūta Eiropadomei Balto grāmatu par iekšējā tirgus izveidi. Beļģija, Francija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija Šengenā (Luksemburgā) paraksta Šengenas līgumu par robežkontroles atcelšanu.

20

Īpašā komiteja "Tautas Eiropa" nosūta Eiropadomei savu nobeiguma ziņojumu.

25

Itālijā notiek prezidenta vēlēšanas.

28-29

Milānā (Itālijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Valstu vai to valdību vadītāji apstiprina Komisijas Balto grāmatu par iekšējā tirgus izveidi un nolemj sasaukt starpvaldību konferenci par institucionālo reformu.

Jūlijs

1

Luksemburga pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

20

Dalībvalstu ministri un centrālo banku vadītāji veic centrālo kursu pielāgošanu Eiropas Monetārajā sistēmā (EMS).

22

Padome apstiprina dalībvalstu valdību pārstāvju konferences sasaukšanu, lai veiktu grozījumus Eiropas Ekonomikas kopienas līgumā un izstrādātu kopējās ārpolitikas un drošības politikas līguma projektu.

23

Komisija nosūta Eiropadomei Zaļo grāmatu par kopējās lauksaimniecības politikas perspektīvām.

Septembris

9

ES, Spānijas un Portugāles ārlietu ministri apmeklē starpvaldību konferences pirmo sanāksmi.

Oktobris

13

Beļģijā notiek parlamenta vēlēšanas.

Novembris

12

Tiek parakstīts sadarbības nolīgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu un valstīm, kas ir Vispārējā līguma par Vidusamerikas ekonomikas integrāciju puses, un Panamu.

28

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņem atzinumu par iekšējā tirgus izveidi (Komisijas Balto grāmatu par iekšējā tirgus izveidi).

Decembris

2-4

Luksemburgā notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā vienojas grozīt Romas Līgumu un atdzīvināt Eiropas integrācijas procesu, izstrādājot Vienoto Eiropas aktu.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Skatīt arī
Back to top