Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1985 m.

Europos Sąjungos istorija - 1985 m.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Sausis

1 d.

Portugalija pradėjo pirmininkauti Europos Bendrijų Tarybai. Daugumoje valstybių narių išduoti pirmieji ES pasai.

7 d.

Darbą pradėjo prancūzo Žako Deloro vadovaujama Komisija.

Vasaris

1 d.

Grenlandija išstojo iš Bendrijos, bet išliko jos užjūrio teritorija.

13 d.

Sprendimas byloje „Gravier“. Europos Teisingumo Teismas studentui prancūzui, norėjusiam studijuoti Belgijoje, pritaikė nediskriminavimo tautybės pagrindu principą, todėl jis neturėjo mokėti didesnio nei Belgijos studentams nustatyto studijų registracijos mokesčio.

Kovas

29–30 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija). Europos Vadovų Taryba patvirtino Ispanijos ir Portugalijos narystę Bendrijose ir sutarė dėl Komisijos pasiūlytų integruotų Viduržemio jūros programų.

Gegužė

7 d.

Vienuoliktasis Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais Bonoje (Vokietija). Komisija paskelbė dvi deklaracijas: vieną – II Pasaulinio karo pabaigos 40-mečio proga, kitą – ekonomikos augimo ir užimtumo tema.

22 d.

Europos Teisingumo Teismas paskelbė nuosprendį dėl Europos Parlamento Europos Vadovų Tarybai iškelto kaltinimo dėl neveikimo bendrosios transporto politikos srityje.

Birželis

2 d.

Graikijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

10 d.

Valstybių narių centrinių bankų valdytojų komitetas patvirtino Europos pinigų sistemos stiprinimo priemones.

12 d.

Ispanijos ir Portugalijos Stojimo sutarčių pasirašymas.

14 d.

Komisija Europos Vadovų Tarybai nusiuntė Baltąją knygą dėl vidaus rinkos sukūrimo. Šengene (Liuksemburgas) Belgija, Vokietija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Nyderlandai pasirašė Šengeno susitarimą dėl pasienio kontrolės panaikinimo.

20 d.

Programos „Žmonių Europa“ ad hoc komitetas Europos Vadovų Tarybai pateikė galutinę ataskaitą.

25 d.

Italijoje vyko prezidento rinkimai.

28–29 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Milane (Italija). ES šalių ir vyriausybių vadovai patvirtino Komisijos baltąją knygą dėl vidaus rinkos ir nusprendė įsteigti tarpvyriausybinę konferenciją institucijų reformos klausimais.

Liepa

1 d.

Liuksemburgas pradėjo pirmininkauti Europos Bendrijų Tarybai.

20 d.

Valstybių narių ministrai ir centrinių bankų valdytojai pakoregavo centrinį euro kursą Europos pinigų sistemoje.

22 d.

Taryba pritarė tam, kad būtų sušaukta valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija siekiant iš dalies pakeisti Europos ekonominės bendrijos sutartį ir parengti užsienio ir saugumo politikos sutartį.

23 d.

Komisija Europos Vadovų Tarybai nusiuntė žaliąją knygą dėl bendrosios žemės ūkio politikos perspektyvų.

Rugsėjis

9 d.

ES, Ispanijos ir Portugalijos užsienio reikalų ministrai susirinko į pirmąjį tarpvyriausybinės konferencijos posėdį.

Spalis

13 d.

Belgijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

Lapkritis

12 d.

Europos ekonominė bendrija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Bendrosios sutarties dėl Centrinės Amerikos ekonominės integracijos valstybėmis narėmis ir Panama.

28 d.

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas patvirtino nuomonę dėl vidaus rinkos sukūrimo (Komisijos Baltoji knyga dėl vidaus rinkos sukūrimo).

Gruodis

2–4 d.

Liuksemburge vyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Susitarta iš dalies pakeisti Romos sutartį, pagyvinti Europos integracijos procesą ir šiuo tikslu parengti Suvestinį Europos aktą.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija
Back to top