Europska unija

Povijest Europske unije - 1985.

Povijest Europske unije - 1985.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Siječanj

1.

Italija preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica. U većini država članica izdane prve europske putovnice.

7.

Dužnost preuzima novoimenovana Europska komisija pod predsjedanjem Jacquesa Delorsa, francuskog političara i ekonomista.

Veljača

1.

Grenland istupa iz Zajednice, s kojom ostaje povezan kao prekomorsko područje.

13.

Presuda Europskog suda u predmetu Gravier. Sud primjenjuje načelo nediskriminacije na temelju državljanstva odlukom da se francuskom studentu u Belgiji ne može naplatiti viša upisnina od one koja se naplaćuje belgijskim državljanima.

Ožujak

29. – 30.

Sastanak Europskog vijeća u Bruxellesu (Belgija) na kojem se prihvaća pristupanje Španjolske i Portugala Zajednici i odobravaju integrirani programi za Sredozemlje (IPS) koje je predložila Komisija.

Svibanj

7.

Jedanaesti gospodarski sastanak na vrhu zemalja Zapada u Bonnu (Njemačka). Komisija objavljuje dvije izjave, prvu povodom 40. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata i drugu o održivom gospodarskom rastu i zapošljavanju.

22.

Presuda Europskog suda u korist Europskog parlamenta u tužbi protiv Europskog vijeća zbog propuštanja djelovanja u području zajedničke prometne politike.

Lipanj

2.

Parlamentarni izbori u Grčkoj.

10.

Odbor guvernera središnjih banaka država članica donosi mjere za jačanje Europskog monetarnog sustava.

12.

Španjolska i Portugal potpisuju ugovore o pristupanju.

14.

Komisija upućuje Europskom vijeću Bijelu knjigu o uspostavljanju unutarnjeg tržišta. Belgija, Njemačka, Francuska, Luksemburg i Nizozemska u Schengenu (Luksemburg) popisuju Schengenski sporazum o ukidanju graničnih kontrola.

20.

Ad hoc odbor Europa građana podnosi završno izvješće Europskom vijeću.

25.

Predsjednički izbori u Italiji.

28. – 29.

Sastanak Europskog vijeća u Milanu (Italija). Šefovi država ili vlada odobravaju Komisijinu Bijelu knjigu o unutarnjem tržištu te odlučuju osnovati međuvladinu konferenciju o institucionalnoj reformi.

Srpanj

1.

Luksemburg preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica.

20.

Ministri i guverneri središnjih banaka država članica usklađuju središnje tečajeve unutar Europskog monetarnog sustava (EMS).

22.

Vijeće odobrava sazivanje konferencije predstavnika vlada država članica kako bi se napravile izmjene Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice i sastavio nacrt ugovora o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici.

23.

Komisija upućuje Europskom vijeću Zelenu knjigu o perspektivama zajedničke poljoprivredne politike.

Rujan

9.

Prvo zasjedanje međuvladine konferencije na kojem sudjeluju ministri vanjskih poslova država članica EU-a i Španjolske i Portugala.

Listopad

13.

Parlamentarni izbori u Belgiji.

Studeni

12.

Potpisan sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i država potpisnica Općeg ugovora o gospodarskoj integraciji Srednje Amerike i Paname.

28.

Europski gospodarski i socijalni odbor donosi mišljenje o unutarnjem tržištu (Komisijina Bijela knjiga o uspostavi unutarnjeg tržišta).

Prosinac

2. – 4.

Sastanak Europskog vijeća u Luxembourgu. Postiže se dogovor o izradi Jedinstvenog europskog akta kojim će se izmijeniti Ugovor iz Rima i oživiti proces europske integracije.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vidi također: 
Back to top