an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1985

Stair an Aontais Eorpaigh - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Eanáir

1

Téann an Iodáil i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Eisítear na chéad phasanna Eorpacha i bhformhór na mBallstát.

7

Téann an Coimisiún nua i seilbh oifige agus Jacques Delors, Francach, mar uachtarán air.

Feabhra

1

Fágann an Ghraonlainn an Comhphobal ach tá sí i gcomhlachas leis i gcónaí mar chríoch thar lear.

13

Rialú Gravier. Cuireann Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach prionsabal an neamh-idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht i bhfeidhm i gcás mic léinn Francach nár cheart di táillí cláraithe níos airde a íoc ná mic léinn náisiúnta sa Bheilg.

Márta

29-30

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge. Glacann sí le haontú na Spáinne agus na Portaingéile don Chomhphobal agus comhaontaíonn sí ar na Cláir Chomhtháite Meánmhara (CCM), mar a mhol an Coimisiún.

Bealtaine

7

Tionóltar aonú Cruinniú Mullaigh déag an Iarthair i mBonn na Gearmáine. Cuireann an Coimisiún dearbhuithe i láthair tráth chomóradh dhaichead bliain dheireadh an Dara Cogadh Domhanda agus ar fhás agus ar fhostaíocht inbhuanaithe.

22

Rialaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gcaingean as neamhghníomh a chuir Parlaimint na hEorpa ar aghaidh i gcoinne na Comhairle Eorpaí maidir leis an gcomhbheartas iompair.

Meitheamh

2

Déantar toghcháin reachtacha sa Ghréig.

10

Glacann Coiste Gobharnóirí Bhainc Cheannais na mBallstát bearta a ceapadh chun an Córas Eorpach Airgeadaíochta (CEA) a neartú.

12

Síniú Chonarthaí Aontachais na Spáinne agus na Portaingéile.

14

Seolann an Coimisiún Páipéar Bán chuig an gComhairle Eorpach ar an Margadh Aonair a Thabhairt chun Críche. Síníonn an Bheilg, an Ghearmáin, an Fhrainc, Lucsamburg agus an Ísiltír Comhaontú Schengen in Schengen (Lucsamburg) maidir le deireadh a chur le rialuithe teorann.

20

Tarchuireann Coiste ad hoc "Eoraip na nDaoine" a thuarascáil dheiridh chuig an gComhairle Eorpach.

25

Déantar toghcháin uachtaránachta san Iodáil.

28-29

Tionóltar Comhairle Eorpach i Milano na hIodáile. Formheasann na cinn stáit nó rialtais páipéar bán an Choimisiúin ar an margadh aonair agus cinneann siad ar chomhdháil idir-rialtasach a bhunú ar athchóiriú institiúideach.

Iúil

1

Téann Lucsamburg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

20

Glacann Coiste Gobharnóirí Bhanc Cheannais na mBallstát bearta a ceapadh chun an Córas Eorpach Airgeadaíochta (CEA) a neartú.

22

Formheasann an Chomhairle comhdháil a ghairm d’ionadaithe de chuid rialtais na mBallstát chun leasuithe a dhéanamh ar an gConradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus chun Conradh um chomhbheartas eachtrach agus slándála a dhréachtú.

23

Seolann an Coimisiún Páipéar Uaine chuig an gComhairle Eorpach ar na peirspictíochtaí le haghaidh an chomhbheartais talmhaíochta.

Meán Fómhair

9

Freastalaíonn Airí Gnóthaí Eachtracha an AE, na Spáinne agus na Portaingéile ar an gcéad chruinniú den chomhdháil idir-rialtasach.

Deireadh Fómhair

13

Déantar toghcháin reachtacha sa Bheilg.

Samhain

12

Sínítear comhaontú um chomhar idir an Comhphobal Eacnamaíochta Eorpach agus an Conradh Ginearálta do Lánpháirtiú Eacnamaíoch stáit chonarthachta Mheiriceá Láir agus Phanama.

28

Glacann an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta tuairim ar thabhairt chun críche an mhargaidh inmheánaigh (Páipéar Bán an Choimisiúin "Tabhairt Chun Críche an Mhargaidh Inmheánaigh").

Nollaig

2-4

Tionóltar Comhairle Eorpach i Lucsamburg. Comhaontaíonn sí Conradh na Róimhe a athchóiriú agus athbheochan a dhéanamh ar phróiseas an lánpháirtithe Eorpaigh trí Ionstraim Eorpach Aonair a dhréachtú.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Féach freisin
Back to top