Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1985

Euroopan unionin historia - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Tammikuu

1.

Italiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Ensimmäiset eurooppalaiset passit myönnetään useimmissa jäsenvaltioissa. 

7.

Uusi komissio puheenjohtajanaan ranskalainen Jacques Delors ryhtyy hoitamaan tehtäviään.

Helmikuu

1.

Grönlanti eroaa yhteisöstä, mutta Tanskan merentakaisena alueena se pysyy assosioituneena yhteisöön. 

13.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion asiassa Gravier. Ratkaisu pohjautuu periaatteeseen kansallisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämisestä, ja sen mukaan ranskalaisen opiskelijan, joka halusi opiskella teatteritaidetta Belgiassa, ei tarvitse maksaa korkeampia kurssimaksuja kuin belgialaisten opiskelijoiden. 

Maaliskuu

29.-30.

Brysselissä kokoontuva Eurooppa-neuvosto hyväksyy Espanjan ja Portugalin liittymisen yhteisöön ja sopii komission ehdottamasta Välimeren alueen yhteisestä kehitysohjelmasta.

Toukokuu

7.

Yhdestoista länsimaiden taloudellinen huippukokous pidetään Bonnissa. Komissio antaa kaksi julistusta: poliittisen julistuksen toisen maailmansodan 40. vuosipäivän johdosta ja taloudellisen julistuksen kestävästä kasvusta ja työllisyydestä.

22.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion Euroopan parlamentin neuvostoa vastaan nostamasta yhteistä liikennepolitiikkaa koskevasta laiminlyöntikanteesta. 

Kesäkuu

2.

Kreikassa pidetään parlamenttivaalit.

10.

Jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajien komitea ryhtyy toimiin Euroopan valuuttajärjestelmän vahvistamiseksi.

12.

Espanja ja Portugali allekirjoittavat liittymissopimuksen.

14.

Komissio lähettää neuvostolle valkoisen kirjan sisämarkkinoiden toteuttamisesta. Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ranska ja Saksan liittotasavalta tekevät Schengenissä Luxemburgissa Schengenin sopimuksen rajatarkastusten lakkauttamisesta.

20.

Kansalaisten Eurooppaa käsittelevä tilapäinen komitea toimittaa loppuraporttinsa neuvostolle.

25.

Italiassa pidetään presidentinvaalit.

28.-29.

Milanossa kokoontuva Eurooppa-neuvosto hyväksyy komission valkoisen kirjan sisämarkkinoista ja päättää järjestää hallitusten välisen konferenssin, jossa tarkastellaan toimielinten uudistamista. 

Heinäkuu

1.

Luxemburgista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.  

20.

Jäsenvaltioiden ministerit ja keskuspankkien pääjohtajat asettavat Euroopan valuuttajärjestelmän (EVJ:n) keskuskurssit.

22.

Neuvosto hyväksyy jäsenvaltioiden hallitusten edustajakonferenssin koolle kutsumisen. Sen asialistalla on muutosten tekeminen Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen sekä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan sopimuksen valmisteleminen.

23.

Komissio lähettää neuvostolle vihreän kirjan yhteisen maatalouspolitiikan näkymistä.

Syyskuu

9.

Hallitustenvälisen konferenssin ensimmäinen kokous, johon osallistuvat kaikkien kymmenen jäsenvaltion sekä Espanjan ja Portugalin ulkoministerit. 

Lokakuu

13.

Belgiassa pidetään parlamenttivaalit.

Marraskuu

12.

Euroopan talousyhteisön ja Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymissopimuksen allekirjoittajavaltioiden sekä Panaman välinen yhteistyösopimus allekirjoitetaan.

28.

Talous- ja sosiaalikomitea antaa lausunnon sisämarkkinoiden toteuttamista koskevasta komission valkoisesta kirjasta. 

Joulukuu

2.-4.

Luxemburgissa kokoontuva Eurooppa-neuvosto päättää tarkistaa Rooman sopimusta ja nopeuttaa Euroopan yhdentymisprosessia laatimalla Euroopan yhtenäisasiakirjan.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top