Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1985

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ιανουάριος

1

Η Ιταλία αναλαμβάνει την Προεδρεία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκδίδονται τα πρώτα ευρωπαϊκά διαβατήρια στα περισσότερα από τα κράτη μέλη.

7

Η νέα Επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντα με Πρόεδρο τον γάλλο Jacques Delors.

Φεβρουάριος

1

Η Γροιλανδία αποχωρεί από την Κοινότητα, αλλά παραμένει συνδεδεμένη με αυτήν ως υπερπόντιο έδαφος.

13

Απόφαση Gravier. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφαρμόζει την αρχή της μη διάκρισης με βάση την εθνικότητα σε γάλλο σπουδαστή ο οποίος, θέλοντας να σπουδάσει την τέχνη των comics στο Βέλγιο, δεν υποχρεούται να καταβάλει υψηλότερα δίδακτρα εγγραφής από τους βέλγους σπουδαστές.

Μάρτιος

29-30

Πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δέχεται την προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στις Κοινότητες και συμφωνεί για τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα που προτείνει η Επιτροπή.

Μάιος

7

Στη Βόννη πραγματοποιείται η ενδέκατη οικονομική διάσκεψη κορυφής των δυτικών χωρών. Η Επιτροπή υποβάλλει δύο δηλώσεις, μία πολιτική επ΄ευκαιρία της 40ής επετείου από το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και μία οικονομική για την αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση.

22

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδίδει απόφαση σχετικά με την προσφυγή που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για παράλειψη ενέργειας στον τομέα της κοινής πολιτικής μεταφορών.

Ιούνιος

2

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα.

10

Η Επιτροπή των Διοικητών των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εγκρίνει τα μέτρα που σχεδιάζονται για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ).

12

Υπογραφή των Συνθηκών Προσχώρησης της Ισπανίας και Πορτογαλίας.

14

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λευκό Βιβλίο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η συμφωνία του Schengen για την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα υπογράφεται από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες στο Schengen (Λουξεμβούργο).

20

Η επιτροπή ad hoc "Ευρώπη των πολιτών" διαβιβάζει τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

25

Προεδρικές εκλογές στην Ιταλία.

28-29

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Μιλάνο. Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων εγκρίνουν το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την εσωτερική αγορά και αποφασίζουν επίσης να διοργανώσουν μια διακυβερνητική διάσκεψη για να εξετάσουν τη θεσμική μεταρρύθμιση.

Ιούλιος

1

Το Λουξεμβούργο αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

20

Οι Υπουργοί και οι Διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών ρυθμίζουν τις κεντρικές τιμές εντός του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ).

22

Το Συμβούλιο εγκρίνει τη σύγκληση διάσκεψης των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών για την τροποποίηση της συνθήκης ΕΟΚ και για κατάρτιση συνθήκης κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

23

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Πράσινο βιβλίο για τις προοπτικές της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Σεπτέμβριος

9

Πρώτη σύνοδος της διακυβερνητικής διάσκεψης στην οποία παρίστανται οι Υπουργοί Εξωτερικών των Δέκα, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Οκτώβριος

13

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στο Βέλγιο.

Νοέμβριος

12

Συμφωνία συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ της ΕΟΚ και των χωρών μελών της γενικής συνθήκης οικονομικής ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής και του Παναμά.

28

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εκδίδει γνωμοδότηση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής "Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς").

Δεκέμβριος

2-4

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο. Οι δέκα συμφωνούν να τροποποιήσουν τη Συνθήκη της Ρώμης και να προωθήσουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη σύνταξη ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top