Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1985

Dějiny Evropské unie - 1985


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Itálie. Ve většině členských států se začíná vydávat evropský pas.

7

Funkce se ujímá nová Komise, které předsedá Francouz Jacques Delors.

Únor

1

Grónsko opouští Společenství, ale zůstává k němu přidruženo jako zámořské území.

13

Rozhodnutí ve věci Gravier. Evropský soudní dvůr uplatňuje zákaz diskriminace založené na státní příslušnosti na případ francouzského studenta, který nesmí platit v Belgii vyšší zápisné než studenti belgické státní příslušnosti.

Březen

29–30

Zasedání Evropské rady v Bruselu. Rada vyslovuje souhlas s přistoupením Španělska a Portugalska ke Společenstvím a schvaluje Integrované programy pro Středozemní moře (IMP) v podobě navržené Komisí.

Květen

7

V Bonnu se koná jedenáctý hospodářský summit západních států. Komise vydává prohlášení u příležitosti 40. výročí konce druhé světové války a prohlášení o udržitelném růstu a zaměstnanosti.

22

Evropský soudní dvůr rozhoduje ve věci žaloby pro nečinnost podané Evropským parlamentem na Evropskou komisi v oblasti společné dopravní politiky.

Červen

2

Parlamentní volby v Řecku

10

Výbor guvernérů centrálních bank členských států přijímá opatření s cílem posílit Evropský měnový systém (EMS).

12

Podepsání Smluv o přistoupení Španělska a Portugalska

14

Komise zasílá Radě bílou knihu o dotvoření vnitřního trhu. V Schengenu (Lucembursko) podepisují Belgie, Francie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko Schengenskou dohodu o zrušení hraničních kontrol.

20

Ad hoc výbor „Evropu občanů“ předkládá Evropské radě svou závěrečnou zprávu.

25

Prezidentské volby v Itálii

28–29

Zasedání Evropské rady v italském Miláně. Hlavy států a vlád schvalují bílou knihu Komise o vnitřním trhu a rozhodují o uspořádání mezivládní konference o reformě institucí.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Lucembursko.

20

Ministři a guvernéři centrálních bank členských států upravují střední kurzy měn v rámci Evropského měnového systému (EMS).

22

Rada vyslovuje souhlas se svoláním konference zástupců vlád členských států, jejímž cílem je pozměnit Smlouvu o Evropském hospodářském společenství a vypracovat návrh Smlouvy o společné zahraniční a bezpečnostní politice.

23

Komise zasílá Evropské radě zelenou knihu o výhledech společné zemědělské politiky.

Září

9

První jednání mezivládní konference za účasti ministrů zahraničních věcí členských států EHS, Španělska a Portugalska.

Říjen

13

Parlamentní volby v Belgii

Listopad

12

Je podepsána dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a smluvními státy Všeobecné dohody o středoamerické integraci a Panamou na straně druhé.

28

Hospodářský a sociální výbor přijímá stanovisko k otázce dotvoření vnitřního trhu (bílá kniha Komise o dotvoření vnitřního trhu).

Prosinec

2–4

Zasedání Evropské rady v Lucemburku. Rada souhlasí se změnou Římské smlouvy a s oživením procesu evropské integrace pomocí návrhu Jednotného evropského aktu.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Viz také
Back to top