Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1984

Europeiska unionens historia - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Frankrike övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

10

Parlamentsval i Danmark.

Februari

14

Ett utkast till upprättandet av Europeiska unionen (Spinelli-utkastet) godkänns med bred majoritet av Europaparlamentet.

28

Rådet antar ett beslut om Europeiska strategiska programmet för forskning och utveckling på området informationsteknik (Esprit).

Mars

12

Rådet undertecknar ett avtal om de framtida relationerna till Grönland.

19-20

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel. Överenskommelser nås på en rad områden. Någon bred majoritet kunde emellertid inte samlas i frågan om sänkta brittiska inbetalningar till EG-budgeten.

April

9

I brittiska Culham invigs EG:s fusionsforskningsanläggning (JET) där man studerar en fredlig användning av atomenergin.

Juni

7

Rådet och medlemsländerna antar en resolution om färre gränskontroller för människor.

7-9

Toppmöte i London ("Western Economic Summit"). De sju stats- eller regeringscheferna och företrädarna för EG enas om en deklaration om nödvändiga åtgärder för att befästa den påtagliga ekonomiska uppgången.

14-17

Allmänna direkta val till Europaparlamentet.

17

Parlamentsval i Luxemburg.

19

Rådet antar en förordning om reformer i regionalfonden.

25-26

Europeiska rådet sammanträder i Fontainebleau. De tio medlemsstaterna når en överenskommelse om lägre brittiska inbetalningar till EG-budgeten.

28

Kommissionen lägger fram en grönbok om den framtida gemensamma marknaden i fråga om tjänster och utrustning på telekommunikationsområdet.

Juli

1

Irland övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

13

Den fransk-tyska avtalet om att gradvis avskaffa gränskontrollerna undertecknas i Saarbrücken.

24

Pierre Pflimlin väljs till ny talman i Europaparlamentet.

September

26

Ett avtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan Kina och EG träder i kraft.

Oktober

8

Ett samarbetsavtal mellan EG och Yemen undertecknas i Bryssel.

18

Marcel Mart väljs till ordförande för revisionsrätten.

November

8

Rådet beslutar påskynda de tullsänkningar som blev resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna (Tokyo-rundan).

14

Europaparlamentet vägrar att ge kommissionen ansvarsfrihet för 1982 års budget. Det är först gången detta inträffar.

December

3-4

Europeiska rådet sammanträder i Dublin. Man beslutar stärka EMS och låta ecun spela en viktigare roll.

8

Den tredje AVS-EEG-konventionen undertecknas i Lomé av de 10 medlemsstaterna i EG och 65 stater i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top