Európska únia

História Európskej únie - 1984

História Európskej únie - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Francúzsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

10.

V Dánsku sa konajú parlamentné voľby.

Február

14.

Návrh Zmluvy o založení Európskej únie (Spinelliho návrh) je prijatý veľkou väčšinou Európskeho parlamentu.

28.

Rada prijíma rozhodnutie o Európskom strategickom programe pre výskum a vývoj informačných technológií (Esprit).

Marec

12.

Rada podpisuje dohodu o budúcich vzťahoch medzi Grónskom a Spoločenstvom.

19. - 20.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Veľkú väčšinu dohôd nie je možné uzavrieť vzhľadom na nezhody týkajúce sa kompenzácie, ktorá sa má poskytnúť Spojenému kráľovstvu na zníženie jeho príspevku do rozpočtu Spoločenstva.

Apríl

9.

Slávnostné otvorenie tokamaku JET (Joint European Torus) v Culhame (Spojené kráľovstvo) v oblasti výskumu mierového využitia atómovej energie.

Jún

7.

Rada a zástupcovia vlád členských štátov prijímajú uznesenie o znižovaní počtu hraničných kontrol osôb.

7. - 9.

V Londýne (Spojené kráľovstvo) sa koná samit hospodársky vyspelých západných krajín. Sedem hláv štátov a vlád a Spoločenstvo vydávajú vyhlásenie o opatreniach, ktoré sa majú prijať na posilnenie hospodárskeho oživenia.

14. a 17.

Konajú sa druhé priame voľby do Európskeho parlamentu.

17.

V Luxembursku sa konajú parlamentné voľby.

19.

Rada prijíma nariadenie o reforme Regionálneho fondu.

25. - 26.

Vo Fontainebleau (Francúzsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Schvaľuje sa na ňom dohoda o výške kompenzácie, ktorá sa má poskytnúť Spojenému kráľovstvu na zníženie jeho príspevku do rozpočtu Spoločenstva.

28.

Komisia zasiela Európskej rade zelenú knihu o rozvoji spoločného trhu telekomunikačných služieb a zariadení.

Júl

1.

Írsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

13.

V Saarbruckene (Nemecko) sa podpisuje francúzsko-nemecká dohoda o postupnom rušení hraničných kontrol.

24.

Pán Pierre Pflimlin je zvolený za nového predsedu Parlamentu.

September

26.

Čína a Spoločenstvo parafujú dohodu o obchodnej a hospodárskej spolupráci.

Október

9.

V Bruseli sa podpisuje dohoda o spolupráci medzi Spoločenstvom a Jemenskou republikou.

18.

Pán Marcel Mart je zvolený za predsedu Dvora audítorov.

November

8.

Rada sa rozhodla zrýchliť znižovanie colných sadzieb, predpokladané v mnohostranných obchodných rokovaniach (Tokijské kolo).

14.

Parlament prvýkrát odmietne udeliť Komisii absolutórium na plnenie rozpočtu Spoločenstva za rok 1982.

December

3. - 4.

V Dubline (Írsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prijíma sa na ňom rozhodnutie posilniť Európsky menový systém (EMS) a udeliť ECU významnejšiu úlohu.

8.

Desať členských štátov Spoločenstva a ich 65 partnerských afrických, karibských a tichomorských štátov (štátov AKT) podpisuje v Lomé tretí dohovor AKT - EHS.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...: 
Back to top