European Union website, the official EU website

Istoria Uniunii Europene - 1984

Istoria Uniunii Europene - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ianuarie

1

Franţa preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

10

În Danemarca sunt organizate alegeri legislative.

Februarie

14

Parlamentul European adoptă cu o largă majoritate proiectul de tratat privind înfiinţarea Uniunii Europene (proiectul Spinelli).

28

Consiliul adoptă o decizie privind programul strategic european pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul tehnologiei informaţiilor (Esprit).

Martie

12

Consiliul semnează un acord privind viitoarele relaţii între Groenlanda şi Comunitate.

19-20

Consiliul European se întruneşte la Bruxelles (Belgia). Cele mai multe acorduri nu pot fi finalizate ca urmare a neînţelegerilor privind compensarea care urmează a fi acordată Regatului Unit, în vederea reducerii contribuţiei acestuia la bugetul comunitar.

Aprilie

9

Inaugurarea la Culham (Regatul Unit) a programului Joint European Torus (JET) în domeniul cercetării privind utilizarea în scopuri paşnice a energiei atomice.

Iunie

7

Consiliul şi reprezentanţii guvernelor din statele membre adoptă o rezoluţie privind reducerea controalelor la frontieră pentru persoane.

7-9

La Londra (Regatul Unit) este organizat un summit economic occidental. Cei şapte şefi de stat sau de guvern şi Comunitatea emit o declaraţie privind măsurile care urmează a fi adoptate în vederea consolidării relansării economice.

14 şi 17

Au loc următoarele alegeri directe pentru Parlamentul European.

17

În Luxemburg sunt organizate alegeri legislative.

19

Consiliul adoptă un regulament privind reforma Fondului european de dezvoltare regională.

25-26

La Fontainebleau (Franţa) are loc o reuniune a Consiliului European. Se ajunge la un acord privind suma compensaţiilor care vor fi acordate Regatului Unit pentru reducerea contribuţiilor acestuia la bugetul comunitar.

28

Comisia transmite Consiliului European o carte verde privind dezvoltarea pieţei comune pentru servicii şi echipamente de telecomunicaţii.

Iulie

1

Irlanda preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

13

Este semnat acordul franco-german de la Saarbrücken (Germania) privind eliminarea graduală a controalelor la frontieră.

24

Pierre Pflimlin este ales în funcţia de preşedinte al Parlamentului.

Septembrie

26

China şi Comunitatea parafează un acord de cooperare comercială şi economică.

Octombrie

9

La Bruxelles este semnat un acord de cooperare între Comunitate şi Republica Yemen.

18

Marcel Mart este ales preşedinte al Curţii de Conturi.

Noiembrie

8

Consiliul decide să accelereze reducerea tarifelor prevăzută în cadrul negocierilor comerciale multilaterale (runda Tokyo).

14

Pentru prima dată, Parlamentul refuză să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului comunitar aferent anului 1982.

Decembrie

3-4

La Dublin (Irlanda) are loc o reuniune a Consiliului European. Acesta decide consolidarea Sistemului Monetar European (SME) şi acordarea unui rol mai important unităţii ECU.

8

La Lomé este semnată cea de-a treia convenţie ACP - CEE, între cele zece state membre ale Comunităţii şi cele 65 de state partenere din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Alte linkuri: