Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1984

Historia Unii Europejskiej - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Francja przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

10

Wybory parlamentarne w Danii.

Luty

14

Projekt Traktatu ustanawiającego Unię Europejską (projekt Spinelliego) zostaje przyjęty przez Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów.

28

Rada przyjmuje decyzję w sprawie europejskiego programu strategicznego na rzecz badań i rozwoju w dziedzinie technologii informacyjnych (Esprit).

Marzec

12

Rada podpisuje porozumienie w sprawie przyszłych stosunków pomiędzy Grenlandią a Wspólnotą.

19-20

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Finalizacja zdecydowanej większości uzgodnień nie jest możliwa w związku z brakiem zgody w sprawie przyznania Wielkiej Brytanii rekompensaty w celu obniżenia jej wkładu do budżetu Wspólnoty.

Kwiecień

9

W Culham w Wielkiej Brytanii zainaugurowany zostaje projekt JET (Joint European Torus) w obszarze badań nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej.

Czerwiec

7

Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich przyjmują rezolucję w sprawie ograniczenia kontroli osób na granicach.

7-9

Zachodni Szczyt Gospodarczy w Londynie w Wielkiej Brytanii. Siedmiu szefów państw lub rządów oraz Wspólnota wydają deklarację w sprawie środków, które należy podjąć w celu konsolidacji ożywienia gospodarczego.

14 i 17

Drugie wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego.

17

Wybory parlamentarne w Luksemburgu.

19

Rada przyjmuje rozporządzenie w sprawie reformy Funduszu Regionalnego.

25-26

Posiedzenie Rady Europejskiej w Fontainbleau we Francji. Rada osiąga porozumienie w sprawie wysokości rekompensaty, która ma być przyznana Wielkiej Brytanii w celu obniżenia jej wkładu do budżetu Wspólnoty.

28

Komisja przesyła Radzie Europejskiej zieloną księgę w sprawie rozwoju wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego.

Lipiec

1

Irlandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

13

W Saarbrucken w Niemczech podpisane zostaje francusko-niemieckie porozumienie w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na granicach.

24

Pierre Pflimlin zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu.

Wrzesień

26

Chiny i Wspólnota parafują umowę o współpracy handlowej i gospodarczej.

Październik

9

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą a Republiką Jemeńską w Brukseli.

18

Marcel Mart zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego.

Listopad

8

Rada podejmuje decyzję o przyspieszeniu prognozy obniżenia ceł poprzez wielostronne negocjacje handlowe (runda tokijska).

14

Po raz pierwszy Parlament odmawia udzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu Wspólnot na 1982 r.

Grudzień

3-4

Posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie w Irlandii. Rada podejmuje decyzję o wzmocnieniu Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) i nadaniu większego znaczenia ECU.

8

Dziesięć państw członkowskich Wspólnoty i 65 partnerów z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) podpisuje w Lome trzecią konwencję AKP-EWG.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top