Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1984

Eiropas Savienības vēsture - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Janvāris

1

Francija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

10

Dānijā notiek parlamenta vēlēšanas.

Februāris

14

Ar lielu balsu vairākumu Eiropas Parlamentā tiek pieņemts Eiropas Savienības dibināšanas līguma projekts (Spinelli projekts).

28

Padome pieņem lēmumu par Eiropas stratēģisko programmu informācijas tehnoloģiju izpētei un attīstībai (“Esprit”).

Marts

12

Padome paraksta vienošanos par turpmākajām attiecībām starp Grenlandi un Kopienu.

19-20

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Lielāko daļu vienošanos nevar noslēgt, jo pastāv domstarpības par to, kāda kompensācija piešķirama Apvienotajai Karalistei, lai samazinātu tās iemaksas Kopienas budžetā.

Aprīlis

9

Kalemā (Apvienotajā Karalistē) tiek atklāts projekts "Joint European Torus" (JET), lai pētītu atomenerģijas izmantošanu miermīlīgos nolūkos.

Jūnijs

7

Padome un dalībvalstu valdību pārstāvji pieņem rezolūciju par personu kontroles samazināšanu uz robežām.

7-9

Londonā (Apvienotajā Karalistē) notiek rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem. Septiņi valstu vai to valdību vadītāji un Kopiena izdod deklarāciju par pasākumiem ekonomikas atjaunošanas pastiprināšanai.

14 un 17

Notiek Eiropas Parlamenta otrās tiešās vēlēšanas.

17

Luksemburgā notiek parlamenta vēlēšanas.

19

Padome pieņem regulu par Reģionālā fonda reformu.

25-26

Fonteblo (Francijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek panākta vienošanās par Apvienotajai Karalistei piešķiramās kompensācijas apjomu, lai samazinātu tās iemaksas Kopienas budžetā.

28

Komisija nosūta Eiropadomei Zaļo grāmatu par telekomunikāciju pakalpojumu un aprīkojuma kopējā tirgus attīstību.

Jūlijs

1

Īrija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

13

Zārbrikenē (Vācijā) tiek parakstīta Francijas un Vācijas vienošanās par pakāpenisku robežkontroles atcelšanu.

24

Par Parlamenta jauno priekšsēdētāju tiek ievēlēts Pjērs Pflimlins.

Septembris

26

Ķīna un Kopiena parafē nolīgumu par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību.

Oktobris

9

Briselē tiek parakstīts sadarbības nolīgums starp Kopienu un Jemenas Republiku.

18

Par Revīzijas palātas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Marsels Marts.

Novembris

8

Padome nolemj paaugstināt daudzpusējās tirdzniecības sarunās (Tokijas kārtā) noteikto tarifu samazināšanas prognozi.

14

Pirmo reizi Parlaments atsakās sniegt apstiprinājumu Komisijai par Kopienas 1982. gada budžeta izpildi.

Decembris

3-4

Dublinā (Īrijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā nolemj pastiprināt Eiropas Monetāro sistēmu (EMS) un palielināt ekija nozīmi.

8

Visas desmit Kopienas dalībvalstis un to 65 partnervalstis Āfrikā, Karību jūras reģionā un Klusajā okeānā (ĀKK) Lomē paraksta trešo ĀKK un EEK konvenciju.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Skatīt arī
Back to top