Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1984 m.

Europos Sąjungos istorija - 1984 m.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Sausis

1 d.

Prancūzija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

10 d.

Danijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

Vasaris

14 d.

Europos Parlamentas didžiąja dauguma patvirtino Europos Sąjungos steigimo sutarties projektą (Spinelli projektą).

28 d.

Taryba priėmė sprendimą dėl Europos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros informacinių technologijų srityje strateginės programos („Esprit“).

Kovas

12 d.

Taryba pasirašė susitarimą dėl būsimų Grenlandijos ir Bendrijos santykių.

19–20 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija). Dėl nesutarimų, kilusių dėl kompensacijos Jungtinei Karalystei siekiant sumažinti jos įnašą į Bendrijos biudžetą, nepavyko iki galo sudaryti didžiosios dalies susitarimų.

Balandis

9 d.

Mokslinių tyrimų ir taikingo branduolinės energijos naudojimo tikslais pastatyto termobranduolinės sintezės įrenginio „Jungtinis Europos toras“ (JET) atidarymas Kalhame (Jungtinė Karalystė).

Birželis

7 d.

Taryba ir valstybių narių vyriausybės priėmė rezoliuciją dėl žmonių pasienio kontrolės mažinimo.

7–9 d.

Londone, Jungtinėje Karalystėje, vyko Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais. Septyni valstybių ir vyriausybių vadovai ir Bendrija paskelbė deklaraciją dėl ekonomikos atgaivinimo konsolidavimo priemonių.

14 d. ir 17 d.

Antrieji tiesioginiai Europos Parlamento rinkimai.

17 d.

Liuksemburgo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

19 d.

Taryba patvirtino reglamentą dėl Regioninio fondo reformos.

25–26 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Fontenblo (Prancūzija). Pasiektas susitarimas dėl kompensacijos Jungtinei Karalystei dydžio, kad būtų sumažintas jos įnašas į Bendrijos biudžetą.

28 d.

Komisija Europos Vadovų Tarybai nusiuntė žaliąją knygą dėl telekomunikacijų paslaugų ir įrangos bendrosios rinkos plėtros.

Liepa

1 d.

Airija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

13 d.

Sarbriukene, Vokietijoje, Prancūzija ir Vokietija pasirašė susitarimą dėl laipsniško pasienio kontrolės panaikinimo.

24 d.

Pierre'as Pflimlinas išrinktas naujuoju Parlamento pirmininku.

Rugsėjis

26 d.

Kinija ir Bendrija pradėjo derybas dėl prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimo.

Spalis

9 d.

Briuselyje pasirašytas Bendrijos ir Jemeno Respublikos bendradarbiavimo susitarimas.

18 d.

Marcelis Martas išrinktas Audito Rūmų pirmininku.

Lapkritis

8 d.

Taryba nusprendė paspartinti muitų tarifų mažinimą, numatytą daugiašalių prekybos derybų Tokijo rate.

14 d.

Pirmą kartą istorijoje Europos Parlamentas nepatvirtino Komisijos 1982 m. biudžeto vykdymo ataskaitos.

Gruodis

3–4 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Dubline (Airija). Nuspręsta stiprinti Europos pinigų sistemą ir Europos piniginį vienetą (ekiu).

8 d.

Dešimt Bendrijos valstybių narių ir 65 Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalys Lomėje pasirašė trečiąją AKR ir EEB konvenciją.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija
Back to top