an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1984

Stair an Aontais Eorpaigh - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Eanáir

1

Téann an Fhrainc i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

10

Déantar toghcháin reachtacha sa Danmhairg.

Feabhra

14

Glacann Parlaimint na hEorpa an dréacht-Chonradh ar bhunú an Aontais Eorpaigh (dréacht Spinelli) le tromlach mór.

28

Glacann an Chomhairle cinneadh ar an gclár straitéiseach Eorpach um thaighde agus forbairt ar theicneolaíocht na faisnéise (Esprit).

Márta

12

Síníonn an Chomhairle comhaontú ar an gcaidreamh todhchaí idir an Ghraonlainn agus an Comhphobal.

19-20

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge. Ní féidir formhór mór na gcomhaontuithe a thabhairt chun críche de bharr easaontuithe ar an gcúiteamh a íocfar leis an Ríocht Aontaithe chun a ranníocaíocht le buiséad an Chomhphobail a laghdú.

Aibreán

9

Tionscnamh i gCulham na Ríochta Aontaithe den Tóras Eorpach Comhpháirteach (JET) i réimse na taighde ar úsáid shíochánta an fhuinnimh adamhaigh.

Meitheamh

7

Glacann an Chomhairle agus ionadaithe rialtais na mBallstát rún ar laghdú na seiceálacha teorann ar dhaoine.

7-9

Tionóltar Cruinniú Mullaigh Eacnamaíoch an Iarthair i Londain na Ríochta Aontaithe. Eisíonn an seachtar ceann stáit nó rialtais agus an Comhphobal dearbhú ar na bearta a ghlacfar chun athbheochan eacnamaíoch a dhaingniú.

14 agus 17

Déantar an dara babhta de thoghcháin dhíreacha do Pharlaimint na hEorpa.

17

Déantar toghcháin reachtacha i Lucsamburg.

19

Glacann an Chomhairle rialachán ar leasú an Chiste Réigiúnaigh.

25-26

Tionóltar Comhairle Eorpach in Fontainebleau na Fraince. Tagann sí ar chomhaontú ar mhéid an chúitimh a dheonófar don Ríocht Aontaithe chun a ranníocaíocht le buiséad an Chomhphobail a laghdú.

28

Seolann an Coimisiún páipéar uaine chuig an gComhairle Eorpach ar fhorbairt an chómhargaidh do sheirbhísí agus do threalamh teileachumarsáide.

July

1

Téann Éire i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

13

Sínítear comhaontú idir an Fhrainc agus an Ghearmáin in Saarbrucken na Gearmáine maidir le deireadh a chur de réir a chéile le seiceálacha teorann.

24

Toghtar Pierre Pflimlin mar uachtarán nua na Parlaiminte.

Meán Fómhair

26

Cuireann an tSín agus an Comhphobal a n-inisealacha le comhaontú um chomhar tráchtála agus eacnamaíoch.

Deireadh Fómhair

9

Sínítear comhaontú um chomhar sa Bhruiséil idir an Comhphobal agus Poblacht Éimin.

18

Toghtar an tUasal Marcel Mart ina uachtarán ar an gCúirt Iniúchóirí.

Samhain

8

Cinneann an Chomhairle dlús a chur leis an laghdú taraifí a thuar an chaibidlíocht iltaobhach tráchtála (babhta Tóiceo).

14

Den chéad uair riamh, diúltaíonn an Pharlaimint an Coimisiún a urscaoileadh maidir le feidhmiú bhuiséad an an Chomhphobail don bhliain 1982.

Nollaig

3-4

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBaile Átha Cliath, Éire. Cinneann sí an Córas Eorpach Airgeadaíochta (CEA) a dhaingniú agus ról níos tábhachtaí a thabhairt don Aonad Airgeadra Eorpach (AAE).

8

Síníonn deich mBallstát an Chomhphobail agus a gcúig pháirtí is trí scór ón Afraic, ón Mhuir Chairib agus ón Aigéan Ciúin (ACC) an Tríú Coinbhinsiún i Lomé.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Féach freisin
Back to top