Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1984

Euroopan unionin historia - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Tammikuu

1.

Ranskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

10.

Tanskassa pidetään parlamenttivaalit.

Helmikuu

14.

Sopimusluonnos Euroopan unionin perustamisesta (Spinellin luonnos) hyväksytään Euroopan parlamentissa suurella enemmistöllä. 

28.

Neuvosto tekee päätöksen Euroopan strategisesta ohjelmasta informaatio-teknologian tutkimiseksi ja kehittämiseksi (Esprit). 

Maaliskuu

12.

Neuvosto allekirjoittaa sopimuksen Grönlannin ja yhteisön tulevista suhteista. 

19.-20.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä. Se pääsee sopimukseen lukuisilla aloilla, mutta suurin osa asioista jää kuitenkin vaille lopullista ratkaisua, kun Yhdistyneelle kuningaskunnalle yhteisön talousarvioon suoritettavien maksujen vähentämiseksi myönnettävästä korvauksesta ja sen laskemisesta ei päästä sopimukseen. 

Huhtikuu

9.

Joint European Torus -yhteisyritys (JET) atomienergian rauhanomaisen käytön tutkimiseksi aloitetaan Culhamissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Kesäkuu

7.

Neuvosto ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajat antavat päätöslauselman rajatarkastusten vähentämisestä. 

7.-9.

Länsimaiden taloudellinen huippukokous pidetään Lontoossa. Kaikki seitsemän valtion- tai hallituksen päämiestä ja yhteisön edustajat antavat julistuksen toimenpiteistä orastavan taloudellisen elpymisen vahvistamiseksi. 

14. ja 17.

Euroopan parlamentin välittömät, yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat vaalit pidetään toisen kerran.

17.

Luxemburgissa pidetään parlamenttivaalit.

19.

Neuvosto antaa asetuksen aluerahaston uudistamisesta.

25.-26.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Fontainebleaussa Ranskassa. Kymmenen jäsenmaata pääsevät sopimukseen Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnettävästä korvauksesta sen yhteisön talousarvioon suoritettavien maksujen vähentämiseksi.

28.

Komissio lähettää neuvostolle vihreän kirjan telekommunikaatiopalveluiden ja -laitteiden yhteismarkkinoista.

Heinäkuu

1.

Irlannista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

13.

Ranskam ja Saksan sopimus rajatarkastusten asteittaisesta poistamisesta allekirjoitetaan Saarbrückenissa Saksassa.

24.

Pierre Pflimlin valitaan Euroopan parlamentin uudeksi puhemieheksi.

Syyskuu

26.

Kiina ja yhteisö parafoivat kauppa- ja taloussopimuksen.

Lokakuu

9.

Yhteisön ja Jemenin tasavallan yhteistyösopimus allekirjoitetaan Brysselissä. 

18.

Marcel Mart valitaan tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi.

Marraskuu

8.

Neuvosto päättää jouduttaa ennakoituja tullinalennuksia monenkeskisillä kauppaneuvotteluilla (Tokion kierros).

14.

Parlamentti kieltäytyy ensimmäistä kertaa antamasta komissiolle talousarvion toteuttamista koskevaa vastuuvapautta. Kyse on vuoden 1982 talousarviosta. 

Joulukuu

3.-4.

Dublinissa kokoontuva Eurooppa-neuvosto päättää vahvistaa Euroopan valuuttajärjestelmää ja antaa eculle merkittävämmän roolin. 

8.

Yhteisön 10 jäsenmaata ja niiden 65 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kumppania allekirjoittavat AKT:n ja ETY:n kolmannen yleissopimuksen Loméssa.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top