Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1984

Euroopa Liidu ajalugu - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Prantsusmaa.

10

Parlamendivalimised Taanis.

Veebruar

14

Euroopa Parlamendis võetakse suure häälteenamusega vastu Euroopa Liidu lepingu eelnõu (Spinelli eelnõu).

28

Nõukogu võtab vastu otsuse Euroopa strateegilise kava kohta seoses teadus- ja arendustegevusega infotehnoloogia valdkonnas (Esprit).

Märts

12

Nõukogu kirjutab alla lepingule Gröönimaa ja ühenduse tulevaste suhete kohta.

19–20

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Seoses eriarvamustega Ühendkuningriigile antava kompensatsiooni osas, et vähendada selle panust ühenduse eelarvesse, jääb suur osa kokkulepetest saavutamata.

Aprill

9

Ühendkuningriigis Culhamis alustatakse Euroopa Ühistoroidkambri projektiga tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise uurimiseks.

Juuni

7

Nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajad võtavad vastu resolutsiooni isikute piirikontrolli vähendamiseks.

7–9

Lääneriikide majandustippkohtumine Londonis. Seitsme osaleja riigipead ja valitsusjuhid ning ühendus avaldavad deklaratsiooni majanduse taastumist toetavate meetmete kohta.

14 ja 17

Euroopa Parlamendi teised otsesed valimised.

17

Parlamendivalimised Luksemburgis.

19

Nõukogu võtab vastu määruse Euroopa Regionaalarengu Fondi reformi kohta.

25–26

Euroopa Ülemkogu kohtumine Prantsusmaal Fontainebleaus. Jõutakse kokkuleppele Ühendkuningriigile antava kompensatsiooni osas, et vähendada selle panust ühenduse eelarvesse.

28

Komisjon saadab Euroopa Ülemkogule rohelise raamatu ühisturu rajamise kohta telekommunikatsiooniteenuste ja -seadmete sektoris.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Iirimaa.

13

Prantsusmaa ja Saksamaa kirjutavad Saksamaal Saarbrückenis alla piirikontrolli järkjärgulise kaotamise kokkuleppele.

24

Euroopa Parlamendi uueks presidendiks valitakse Pierre Pflimlin.

September

26

Hiina ja Ühendus parafeerivad kaubandus- ja majanduskoostöö lepingu.

Oktoober

9

Ühendus ja Jeemeni Vabariik kirjutavad Brüsselis alla majanduskoostöö lepingule.

18

Euroopa Kontrollikoja presidendiks valitakse Marcel Mart.

November

8

Nõukogu otsustab kiirendada mitmepoolsetel kaubandusläbirääkimistel (Tokyo voor) ette nähtud tollitariifide vähendamist.

14

Euroopa Parlament keeldub esimest korda vabastamast komisjoni 1982. aasta eelarve täitmisest.

Detsember

3–4

Euroopa Ülemkogu kohtumine Dublinis. Otsustatakse tugevdada Euroopa rahasüsteemi ja suurendada eküü tähtsust.

8

Ühenduse kümme liikmesriiki ja nende 65 partnerit Aafrikast, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnast kirjutavad Lomés alla kolmandale EMÜ–AKV riikide konventsioonile.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vaata ka …
Back to top