Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1984

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ιανουάριος

1

Η Γαλλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

10

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη Δανία.

Φεβρουάριος

14

Το σχέδιο συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχέδιο Spinelli) εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία.

28

Το Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση σχετικά με το Ευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των τεχνολογικών πληροφοριών (Esprit).

Μάρτιος

12

Το Συμβούλιο υπογράφει συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις της Γροιλανδίας με την Κοινότητα.

19/20

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Συνάπτονται συμφωνίες σε ορισμένους τομείς αλλά οι περισσότερες δεν οριστικοποιούνται λόγω διαφωνιών για τον υπολογισμό και το ποσό αντιστάθμισης που θα χορηγηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μειωθεί η συνεισφορά του στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Απρίλιος

9

Εγκαινιάστηκε στο Culham (Ηνωμένο Βασίλειο) το JET (Joint European Taurus) στον τομέα της έρευνας για την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενέργειας.

Ιούνιος

7

Το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών ενέκριναν ψήφισμα για την απλούστευση των ελέγχων των προσώπων στα σύνορα.

7-9

Πραγματοποιείται στο Λονδίνο οικονομική διάσκεψη κορυφής των δυτικών χωρών. Οι επτά αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής εκδίδουν δήλωση για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να παγιωθεί η αισθητή οικονομική ανάκαμψη.

14, 17

Άμεσες και με καθολική ψηφοφορία εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη φορά.

17

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στο Λουξεμβούργο.

19

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την μεταρρύθμιση του Περιφερειακού Ταμείου.

25/26

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Fontainebleau (Γαλλία). Οι δέκα αρχηγοί κρατών κατέληξαν σε συμφωνία για το ποσό αντιστάθμισης που θα χορηγηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μειωθεί η συνεισφορά του στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

28

Η Επιτροπή αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πράσινο βιβλίο για την ανάπτυξη της κοινής αγοράς των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και του εξοπλισμού.

Ιούλιος

1

Η Ιρλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

13

Υπογράφεται στο Saarbrucken (Γερμανία) η γαλλο-γερμανική συμφωνία για την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα.

24

Ο Pierre Pflimlin εκλέγεται Πρόεδρος του Κοινοβουλίου.

Σεπτέμβριος

26

Μονογραφείται συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας από την Κίνα και την Κοινότητα.

Οκτώβριος

9

Υπογράφεται στις Βρυξέλλες συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Υεμένης.

18

Ο κ. Marcel Mart εκλέγεται πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Νοέμβριος

8

Το Συμβούλιο αποφασίζει να επισπεύσει τη μείωση δασμών που προβλέπεται από τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις (Γύρος του Τόκιο).

14

Για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο αρνείται να απαλλάξει την Επιτροπή από την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 1982.

Δεκέμβριος

3/4

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Δουβλίνο (Ιρλανδία). Το Συμβούλιο αποφασίζει να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) και να χορηγήσει σημαντικότερο ρόλο στο ECU.

8

Η τρίτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ υπογράφεται στο Λομέ από τα δέκα κράτη μέλη της Κοινότητας και τους 65 εταίρους τους στην Αφρική, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top