Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1984

Dějiny Evropské unie - 1984


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Francie.

10

Parlamentní volby v Dánsku

Únor

14

Evropský parlament schvaluje převážnou většinou předlohu Smlouvy o založení Evropské unie (Spinelliho návrh).

28

Rada přijímá rozhodnutí o Evropském strategickém programu výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií (Esprit).

Březen

12

Rada podepisuje dohodu o budoucích vztazích mezi Grónskem a Společenstvím.

19–20

Zasedání Evropské rady v Bruselu. Převážnou většinu dohod nelze finalizovat kvůli neshodám ohledně vyrovnávacích plateb Spojenému království (touto formou se snižuje britský příspěvek do rozpočtu Společenství).

Duben

9

Inaugurace Společného evropského torusu (JET) v britském Culhamu (projekt v oblasti výzkumu mírového využití jaderné energie)

Červen

7

Rada a zástupci vlád členských států přijímají usnesení o omezení kontrol osob na hranicích.

7–9

Hospodářský summit západních států v Londýně. Sedm hlav států a vlád a Společenství vydávají prohlášení o opatřeních, které je nutné přijmout v zájmu konsolidace hospodářského oživení.

7 a 17

Druhé volby do Evropského parlamentu

17

Parlamentní volby v Lucembursku

19

Rada přijímá nařízení o reformě Fondu pro regionální rozvoj.

25–26

Zasedání Evropské rady ve francouzském Fontainebleau. V Radě je dohodnuta výše vyrovnávací platby Spojené království, kterou se sníží jeho příspěvek do rozpočtu Společenství.

28

Komise zasílá Evropské radě zelenou knihu o rozvoji společného trhu telekomunikačních služeb a vybavení.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Irsko.

13

V Saarbrückenu je podepsána francouzsko-německá dohoda o postupném zrušení hraničních kontrol.

24

Novým předsedou parlamentu je zvolen Pierre Pflimlin.

Září

26

Čína a Společenství parafují smlouvu o obchodní a hospodářské spolupráci.

Říjen

9

V Bruselu je podepsána smlouva o spolupráci mezi Společenstvím a Jemenskou republikou.

18

Předsedou Účetního dvora je zvolen Marcel Mart.

Listopad

8

Rada rozhoduje o tom, že v rámci tokijského kola vícestranných obchodní jednání bude ES prosazovat rychlejší snižování cel.

14

Evropský parlament poprvé odmítá udělit Komisi absolutorium za plnění rozpočtu Společenství v roce 1982.

Prosinec

3–4

Zasedání Evropské rady v irském Dublinu. Rada rozhoduje o tom, že bude posílen Evropský měnový systém (EMS) a že evropská zúčtovací jednotka ECU bude mít větší význam.

8

V Lomé je podepsána třetí úmluva AKT–EHS mezi členskými státy Společenství a jejich 65 partnery z Afriky, karibské oblasti a Tichomoří (AKT).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Viz také
Back to top