Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1984 r.

Историята на Европейския съюз - 1984 r.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Януари

1

Франция поема председателството на Съвета на Европейските общности.

10

В Дания се провеждат парламентарни избори.

Февруари

14

Проектодоговорът за създаване на Европейския съюз (проект на Спинели) е приет с голямо мнозинство от Европейския парламент.

28

Съветът приема решение относно Европейската стратегическа програма за изследване и развитие на информационните технологии (Esprit).

Март

12

Съветът подписва споразумение за бъдещите отношения между Гренландия и Общността.

19-20

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет. Не могат да бъдат постигнати споразумения във връзка с по-голямата част от въпросите заради разногласията по повод предоставянето на компенсация на Обединеното кралство за намаляване на неговата вноска в бюджета на Общността.

Април

9

В Кълам, Обединеното Кралство, официално се поставя началото на проекта „Joint European Torus“ (JET), насочен към изследванията в областта на използване на атомна енергия за мирни цели.

Юни

7

Съветът и представителите на правителствата на държавите-членки приемат резолюция относно намаляването на граничните проверки на хора.

7-9

В Лондон, Обединеното кралство, се провежда среща на високо равнище за икономиката на Запада. Седемте държавни или правителствени ръководители и Общността издават декларация относно мерките, които следва да бъдат предприети за консолидиране на икономическото възстановяване.

14 и 17

Провеждат се вторите преки избори за Европейския парламент.

17

В Люксембург се провеждат парламентарни избори.

19

Съветът приема регламент относно реформата на Регионалния фонд.

25-26

Във Фонтенбло, Франция, се провежда заседание на Европейския съвет. Постигнато е споразумение за размера на компенсацията, предоставена на Обединеното кралство за намаляване на неговата вноска в бюджета на Общността.

28

Комисията изпраща на Европейския съвет Зелена книга относно развитието на общия пазар за далекосъобщителни услуги и оборудване.

Юли

1

Ирландия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

13

В Саарбрюкен, Германия, се подписва френско-немско споразумение за постепенното премахване на граничния контрол.

24

Пиер Пфлимлин е новоизбраният председател на Парламента.

Септември

26

Китай и Общността парафират споразумение за търговско и икономическо сътрудничество.

Октомври

9

В Брюксел се подписва споразумение за сътрудничество между Общността и Република Йемен.

18

Марсел Март е избран за председател на Сметната палата.

Ноември

8

Съветът решава да ускори намалението на тарифите, предвидено в Токийския кръг от многостранните търговски преговори.

14

За първи път Парламентът отказва да одобри изпълнението от страна на Комисията на бюджета на Общността за 1982 г.

Декември

3-4

В Дъблин, Ирландия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се решава да бъде укрепена Европейската парична система (ЕПС) и да се придаде по-съществена роля на екюто.

8

В Ломе се подписва третата конвенция АКТБ–ЕИО между десетте държави от Общността и техните 65 партньори от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също
Back to top