Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1983

Europeiska unionens historia - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Tyskland övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari

7

Kommissionen lägger fram en grönbok om den framtida EG-finansieringen för Europeiska rådet.

10

EG-domstolen avslår en begäran från Luxemburgs regering om att upphäva en resolution som Europaparlamentet antagit om sina egna arbetsförhållanden.

Mars

6

Parlamentsval i Tyskland.

21-22

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel. Man står fast vid prioriteringarna från Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1982, dvs. ekonomiska och sociala mål samt den politiska viljan att arbeta för en utvidgning.

April

27-28

I Bryssel ägnar Europaparlamentet en särskild session åt arbetslösheten.

Maj

28-31

G7-toppmöte i Williamsburg i USA. Man enas om en deklaration om en ny ekonomisk tillväxtpolitik, samt om en rapport dels om vad som skall avhandlas under de kommande överläggningarna mellan finansministrarna, dels om att stärka det monetära samarbetet för att uppnå tillväxt och stabilitet.

Juni

3

De första gemensamma överläggningarna mellan såväl ministrarna för sysselsättning och sociala frågor som utbildningsministrarna.

9

Parlamentsval i Förenade kungariket.

17-19

Europeiska rådet sammanträder i Stuttgart. Stats- och regeringscheferna och utrikesministrarna undertecknar en högtidlig deklaration om Europeiska unionen.

20

Revisionsrätten lägger fram en rapport för rådet med en övergripande analys av gemenskapens förvaltningssystem.

26

Parlamentsval i Italien.

28

Det hålls en ceremoni i Bryssel i samband med att arkiven för Höga myndigheten för Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) öppnas för allmänheten.

Juli

1

Grekland övertar för första gången ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

25

Rådet antar en resolution om ramen för forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet och det första ramprogrammet för perioden 1984-87.

September

14

I Europaparlamentet lägger ledamoten Altiero Spinelli fram ett utkast till fördrag om upprättandet av Europeiska unionen.

19

Utbildningsministrarna enas vid sitt rådsmöte om en resolution om åtgärder för att införa den nya informationstekniken i utbildningen.

December

4-6

Europeiska rådet sammanträder i Aten. Ett antal valmöjligheter för den framtida politiken presenteras. Det gäller finansieringen av kommissionen, bristande budgetbalans, anpassning av den gemensamma jordbrukspolitiken, starkare strukturfonder, samt nya politikområden.

14

Rådet når en heltäckande överenskommelse om en gemensam fiskeripolitik.

17

I Cartagena i Colombia undertecknas ett avtal om ekonomiskt samarbete mellan EG och Andinska gemenskapen.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se också: 
Back to top