Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1983

Zgodovina Evropske unije - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Nemčija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Februar

7

Evropska komisija je Evropskemu svetu poslala zeleno knjigo o prihodnjem financiranju povezave.

10

Sodišče Evropskih skupnosti je zavrnilo zahtevo luksemburške vlade, naj razveljavi sklep Evropskega parlamenta o kraju dela.

Marec

6

Zakonodajne volitve v Zvezni republiki Nemčiji.

21-22

V Bruslju je potekalo zasedanje Evropskega sveta, Potrdili so prednostne ekonomske in socialne naloge, ki so jih začrtali na zasedanju v Københavnu leta 1982, in politično pripravljenost za širitev.

April

27-28

Evropski parlament je na posebnem zasedanju v Bruslju obravnaval brezposelnost.

Maj

28-31

Gospodarski vrh Zahoda v Williamsburgu v ZDA. Objavili so deklaracijo o oživitvi gospodarstva in poročilo, v katerem so določili vsebino prihodnjih pogovorov med finančnimi ministri in tesnejše monetarno sodelovanje za večjo gospodarsko rast in stabilnost.

Junij

3

Prvo skupno zasedanje ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve ter ministrov za šolstvo.

17-19

Zasedanje Evropskega sveta v Stuttgartu v Nemčiji. Voditelji držav in vlad in ministri za zunanje zadeve so podpisali slovesno deklaracijo o Evropski uniji.

20

Računsko sodišče je poslalo Svetu poročilo s splošno analizo sistema upravljanja povezave.

26

Zakonodajne volitve v Italiji.

28

V Bruslju so pripravili slovesnost ob odprtju zgodovinskih arhivov Visoke oblasti Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki so tako postali dostopni javnosti.

Julij

1

Grčija je prvič prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

25

Svet je sprejel sklep o okvirnih programih Skupnosti za raziskave, razvoj in predstavitvene dejavnosti in prvi okvirni program za obdobje 1984–1987.

September

14

Evropski poslanec iz Italije Altiero Spinelli je Evropskemu parlamentu predstavil osnutek pogodbe o ustanovitvi Evropske unije.

19

Svet in ministri za šolstvo so sprejeli resolucijo o uvedbi informacijskih tehnologij v izobraževanje.

December

4-6

Evropski svet je na zasedanju v Atenah razpravljal o financiranju Evropske komisije, neuravnoteženem proračunu, sprejemu skupne kmetijske politike, krepitvi strukturnih skladov in novih politikah Skupnosti.

14

Svet je sprejel splošni dogovor o skupni ribiški politiki.

17

V Cartageni v Kolumbiji so podpisali sporazum o gospodarskem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in državami Andskega pakta.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Glej tudi: 
Back to top