Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1983

Istoria Uniunii Europene - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ianuarie

1

Germania preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

Februarie

7

Comisia transmite Consiliului European o carte verde privind viitorul finanţării Comunităţii.

10

Curtea Europeană de Justiţie respinge solicitarea guvernului luxemburghez de anulare a unei rezoluţii a Parlamentului cu privire la sediul său de activitate.

Martie

6

În Republica Federală Germania sunt organizate alegeri legislative.

21-22

Consiliul European se întruneşte la Bruxelles (Belgia). Acesta confirmă obiectivele prioritare stabilite la Consiliul European de la Copenhaga din 1982 în domeniul economic şi social, precum şi angajamentul său politic în favoarea extinderii.

Aprilie

27-28

Sesiune specială a Parlamentului European dedicată problemei şomajului (Bruxelles).

Mai

28-31

La Williamsburg (SUA) este organizat un summit economic occidental. Acesta publică o declaraţie privind relansarea economică şi un raport care defineşte subiectul viitoarelor consultări între miniştrii de finanţe şi întărirea cooperării monetare pentru creştere şi stabilitate.

Iunie

3

Are loc prima reuniune comună a miniştrilor pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi a miniştrilor pentru educaţie.

17-19

La Stuttgart (Germania) are loc o reuniune a Consiliului European. Şefii de stat sau de guvern şi miniştrii de externe semnează o declaraţie solemnă privind Uniunea Europeană.

20

Curtea de Conturi transmite Consiliului un raport privind analiza generală a sistemelor de gestionare ale Comunităţii.

26

În Italia sunt organizate alegeri legislative.

28

La Bruxelles (Belgia) are loc o ceremonie cu ocazia deschiderii accesului public la arhivele istorice ale Înaltei Autorităţi a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).

Iulie

1

Grecia preia pentru prima dată preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

25

Comisia adoptă o rezoluţie privind programele-cadru pentru activităţi de cercetare, dezvoltare şi demonstrative, precum şi primul program-cadru pentru 1984-1987.

Septembrie

14

Parlamentarul Altiero Spinelli prezintă Parlamentului European un proiect de tratat de înfiinţare a Uniunii Europene.

19

Consiliul şi miniştrii educaţiei adoptă o rezoluţie privind introducerea în sistemele de învăţământ a noilor tehnologii ale informaţiilor.

Decembrie

4-6

La Atena (Grecia) are loc o reuniune a Consiliului European. În cadrul acesteia se discută finanţarea Comisiei, dezechilibrele bugetare, adaptarea politicii agricole comune (PAC), consolidarea fondurilor structurale şi dezvoltarea de noi politici comunitare.

14

Consiliul ajunge la un acord general privind politica comună în domeniul pescuitului.

17

La Cartagena (Columbia) este semnat un acord de cooperare economică între Comunitate şi ţările Pactului Andin.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Alte linkuri
Back to top