Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1983

Historia Unii Europejskiej - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Niemcy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Luty

7

Komisja przekazuje Radzie Europejskiej zieloną księgę w sprawie przyszłego finansowania Wspólnoty.

10

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzuca wniosek rządu Luksemburga o unieważnienie rezolucji Parlamentu dotyczącej miejsca pracy Parlamentu.

Marzec

6

Wybory parlamentarne w Republice Federalnej Niemiec.

21-22

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Rada potwierdza priorytetowe cele określone podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze w 1982 r. w obszarze gospodarki i kwestii społecznych, a także zaangażowanie polityczne na rzecz rozszerzenia.

Kwiecień

27-28

W Brukseli odbywa się specjalna sesja Parlamentu Europejskiego poświęcona bezrobociu.

Maj

28-31

Zachodni Szczyt Gospodarczy w Williamsburgu w Stanach Zjednoczonych. Wydana zostaje deklaracja w sprawie ożywienia gospodarczego oraz sprawozdanie określające temat przyszłych konsultacji pomiędzy ministrami finansów i zapowiadające wzmocnienie współpracy walutowej na rzecz wzrostu i stabilności.

Czerwiec

3

Pierwsze wspólne posiedzenie ministrów zatrudnienia i spraw społecznych oraz ministrów edukacji.

17-19

Rada Europejska zbiera się w Stuttgarcie w Niemczech. Szefowie państw lub rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych podpisują uroczystą deklarację w sprawie Unii Europejskiej.

20

Trybunał Obrachunkowy przesyła Radzie sprawozdanie dotyczące ogólnej analizy systemów zarządzania we Wspólnocie.

26

Wybory parlamentarne we Włoszech.

28

Ceremonia otwarcia dla zwiedzających historycznych archiwów Wysokiej Władzy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) w Brukseli w Belgii.

Lipiec

1

Grecja po raz pierwszy przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

25

Rada przyjmuje rezolucję w sprawie programów ramowych dla wspólnotowych działań w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Pierwszy program ramowy zaplanowano na lata 1984–1987.

Wrzesień

14

Eurodeputowany Altiero Spinelli przedstawia w Parlamencie Europejskim projekt Traktatu ustanawiającego Unię Europejską.

19

Rada i ministrowie edukacji przyjmują rezolucję w sprawie wprowadzania nowych technologii informacyjnych w edukacji.

Grudzień

4-6

Posiedzenie Rady Europejskiej w Atenach w Grecji. Rada omawia kwestie finansowania Komisji, zaburzeń równowagi budżetowej, dostosowania wspólnej polityki rolnej (WPR), wzmocnienia funduszy strukturalnych oraz rozwoju polityki Wspólnoty w nowych obszarach.

14

Rada osiąga ogólne porozumienie w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

17

Podpisanie umowy o współpracy gospodarczej pomiędzy Wspólnotą a Paktem Andyjskim w Kartagenie w Kolumbii.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top