Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1983

De geschiedenis van de Europese Unie - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Duitsland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Februari

7

De Commissie dient bij de Raad een groenboek in over de toekomstige financiering van de Gemeenschap.

10

Het Hof van Justitie verwerpt het beroep van de Luxemburgse regering tot nietigverklaring van een resolutie van het Europees Parlement betreffende de arbeidsplaats van deze instelling.

Maart

6

In de Bondsrepubliek Duitsland vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

21/22

De Europese Raad vindt plaats in Brussel (België). De tijdens de Europese Raad van Kopenhagen in 1982 vastgestelde prioriteiten worden bevestigd, namelijk de prioritaire doelstellingen op economish en sociaal gebied, en de politieke verbintenissen die in verband met de uitbreiding zijn aangegaan.

April

27-28

In Brussel (België) vindt een bijzondere zitting van de Europese Raad plaats, die volledig gewijd is aan de werkgelegenheid.

Mei

28-31

In Williamsburg (VS) wordt een Westerse economische top gehouden. Er wordt een verklaring over het economisch herstel uitgegeven en een rapport bekendgemaakt waarin de onderwerpen voor de toekomstige onderhandelingen tussen de ministers van Financiën zijn vastgelegd met het oog op de uitbreiding van de monetaire samenwerking voor groei en stabiliteit.

Juni

3

De ministers van Arbeid en Sociale Zaken en de ministers van Onderwijs houden voor het eerst een gezamenlijke vergadering.

9

In het Verenigd Koninkrijk vinden nationale parlementsverkiezingen plaats.

17-19

De Europese Raad vindt plaats in Stuttgart (Duitsland). De staatshoofden en regeringsleiders ondertekenen een plechtige verklaring over de Europese Unie.

20

De Rekenkamer dient bij de Raad een verslag in over de globale analyse van de communautaire beheerssystemen.

26

In Italië worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

28

Naar aanleiding van de openstelling van de historische archieven van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) wordt in Brussel een officiële plechtigheid gehouden.

Juli

1

Griekenland neemt voor het eerst het voorzitterschap waar van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

25

De Raad neemt een resolutie aan over de communautaire kaderprogramma's inzake onderzoek, ontwikkeling en demonstratie en het eerste kaderprogramma voor de periode 1984/87.

September

14

Altiero Spinelli licht in het Europees Parlement een ontwerpverdrag betreffende de Europese Unie toe.

19

De Raad en de ministers van Onderwijs nemen een resolutie aan over maatregelen in verband met de invoering van nieuwe informatietechnieken in het onderwijs.

December

4-6

De Europese Raad vindt plaats in Athene (Griekenland). Er wordt een aantal voorstellen voorgelegd over de toekomstige financiering en het gebrek aan evenwicht in de begroting, over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de verbetering van de doeltreffendheid van de Structuurfondsen en de ontwikkeling van nieuwe beleidstakken van de Gemeenschap.

14

De Raad bereikt een algemeen akkoord over het gemeenschappelijk visserijbeleid.

17

In Cartagena (Colombia) wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de landen van het Andespact ondertekend.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zie ook
Back to top