Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1983

Eiropas Savienības vēsture - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Janvāris

1

Vācija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Februāris

7

Komisija nosūta Eiropas Padomei Zaļo grāmatu par Kopienas gaidāmo finansējumu.

10

Eiropas Kopienu Tiesa noraida Luksemburgas valdības prasību atcelt Parlamenta rezolūciju attiecībā uz tā darba vietu.

Marts

6

Vācijas Federatīvajā Republikā notiek Bundestāga vēlēšanas.

21-22

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek apstiprināti 1982. gada Kopenhāgenas Eiropadomes sanāksmē izvirzītie prioritārie mērķi ekonomikas un sociālajā jomā un Eiropadomes politiskā apņemšanās atbalstīt paplašināšanos.

Aprīlis

27-28

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropas Parlamenta ārkārtas sesija, kas veltīta bezdarba jautājumiem.

Maijs

28-31

Viljamsburgā (ASV) notiek rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem. Tajā tiek izdota deklarācija par ekonomikas atjaunošanu un sniegts ziņojums, kurā ir norādīta tēma turpmākajām pārrunām starp finanšu ministriem un paredzēta sadarbības stiprināšana monetārajā jomā, lai nodrošinātu izaugsmi un stabilitāti.

Jūnijs

3

Notiek nodarbinātības un sociālo lietu ministru un izglītības ministru pirmā apvienotā sanāksme.

17-19

Štutgartē (Vācijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Valstu vai to valdību vadītāji un ārlietu ministri paraksta svinīgu deklarāciju par Eiropas Savienību.

20

Revīzijas palāta nosūta Padomei ziņojumu par Kopienas pārvaldības sistēmu vispārējo analīzi.

26

Itālijā notiek parlamenta vēlēšanas.

28

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) Augstās iestādes vēsturisko arhīvu atvēršanas ceremonija.

Jūlijs

1

Grieķija pirmo reizi pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

25

Padome pieņem rezolūciju par Kopienas pamatprogrammām pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem un pirmo pamatprogrammu 1984.–1987. gadam.

Septembris

14

Parlamenta deputāts Altjero Spinelli iesniedz Eiropas Parlamentam Eiropas Savienības dibināšanas līguma projektu.

19

Padome un izglītības ministri pieņem rezolūciju par jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanu izglītībā.

Decembris

4-6

Atēnās (Grieķijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek pārrunāti Komisijas finansēšanas jautājumi, budžeta nelīdzsvarotība, kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pielāgošana, struktūrfondu stiprināšana un Kopienas jauno politikas virzienu izstrāde.

14

Padome panāk vispārēju vienošanos par kopējo zivsaimniecības politiku.

17

Kartahenā (Kolumbijā) tiek parakstīts ekonomiskās sadarbības nolīgums starp Kopienu un Andu pakta valstīm.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Skatīt arī: 
Back to top