Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1983 m.

Europos Sąjungos istorija - 1983 m.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Sausis

1 d.

Vokietija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Vasaris

7 d.

Komisija nusiuntė Europos Vadovų Tarybai žaliąją knygą dėl būsimo Bendrijos finansavimo.

10 d.

Europos Teisingumo Teismas atmetė Liuksemburgo vyriausybės prašymą panaikinti Parlamento rezoliuciją dėl jo darbo vietos.

Kovas

6 d.

Įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

21–22 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija). Ji patvirtino 1982 m. Kopenhagos Europos Vadovų Tarybos nustatytus ekonomikos ir socialinių reikalų srities tikslus ir politinį įsipareigojimą remti plėtrą.

Balandis

27–28 d.

Briuselyje, Belgijoje, vyko neeilinė Europos Parlamento sesija, skirta nedarbo problemoms spręsti.

Gegužė

28–31 d.

Viljamsburge, JAV, vyko Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais. Per jį parengta deklaracija dėl ekonomikos atsigavimo ir ataskaita, kurioje apibrėžta būsimų finansų ministrų tarpusavio konsultacijų tema ir iškeltas tikslas stiprinti bendradarbiavimą pinigų srityje siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir stabilumą.

Birželis

3 d.

Pirmasis bendras užimtumo ir socialinių reikalų bei švietimo ministrų posėdis.

17–19 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Štutgarte (Vokietija). Valstybių ir vyriausybių vadovai bei užsienio reikalų ministrai pasirašė iškilmingą deklaraciją dėl Europos Sąjungos.

20 d.

Audito Rūmai nusiuntė Tarybai Bendrijos valdymo sistemų bendrosios analizės ataskaitą.

26 d.

Italijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

28 d.

Anglių ir plieno bendrijos Vyriausiosios valdybos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei ceremonija Briuselyje (Belgija).

Liepa

1 d.

Graikija pirmą kartą pradėjo pirmininkauti Europos Vadovų Tarybai.

25 d.

Taryba priėmė rezoliuciją dėl Bendrijos tyrimų, plėtros ir demonstravimo veiklos pamatinių programų bei dėl pirmosios pamatinės programos 1984–1987 metams.

Rugsėjis

14 d.

Europos Parlamento narys Altiero Spinelli Europos Parlamentui pristatė Europos Sąjungos steigimo sutarties projektą.

19 d.

Taryba ir švietimo ministrai patvirtino rezoliuciją dėl naujų informacinių technologijų diegimo švietimo sistemoje.

Gruodis

4–6 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Atėnuose (Graikija). Jame diskutuota dėl Komisijos finansavimo, biudžeto disbalanso, Bendrosios žemės ūkio politikos patvirtinimo, struktūrinių fondų plėtimo ir naujų sričių Bendrijos politikos formavimo.

14 d.

Taryba pasiekė bendrą susitarimą dėl bendrosios žuvininkystės politikos.

17 d.

Kartachenoje (Kolumbija) Bendrija ir Andų pakto šalys pasirašė ekonominio bendradarbiavimo susitarimą.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija
Back to top