an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1983

Stair an Aontais Eorpaigh - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Eanáir

1

Téann an Ghearmáin i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Feabhra

7

Seolann an Coimisiún páipéar uaine chuig an gComhairle Eorpach maidir le maoiniú an Chomhphobail sa todhchaí.

10

Diúltaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach an t-iarratas a d'eisigh rialtas Lucsamburg chun rún ón bParlaimint maidir lena háit oibre a neamhniú.

Márta

6

Déantar toghcháin reachtacha i bPoblacht Chónaidhme na Gearmáine.

21-22

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge. Deimhníonn sí na cuspóirí tosaíochta a leagadh amach ag Comhairle Eorpach na bliana 1982 sa Chóbanhávan sna réimsí eacnamaíocha agus polaitiúla agus a tiomantas polaitiúil i leith an mhéadaithe.

Aibreán

27-28

Tionóltar seisiún speisialta de Pharlaimint na hEorpa i mBruiséil na Beilge i dtaobh na dífhostaíochta.

Bealtaine

28-31

Tionóltar Cruinniú Mullaigh Eacnamaíoch an Iarthair in Williamsburg, SAM. Eisíonn sé dearbhú ar athbheochan eacnamaíoch agus tuarascáil ag sainiú ábhar na gcomhairliúchán todhchaí idir airí airgeadais agus neartú an chomhair airgeadaíochta ar mhaithe le fás agus le cobhsaíocht.

Meitheamh

3

An chéad chomhchruinniú idir na hairí Fostaíochta agus Gnóthaí Sóisialacha agus na hairí Oideachais.

17-19

Tionóltar Comhairle Eorpach i Stuttgart na Gearmáine. Síníonn cinn stáit nó rialtais agus airí gnóthaí eachtracha dearbhú sollúnta ar an Aontas Eorpach.

20

Seolann an Chúirt Iniúchóirí tuarascáil chuig an gComhairle ar an anailís foriomlán ar chórais bhainistíochta an Chomhphobail.

26

Déantar toghcháin reachtacha san Iodáil.

28

Tionóltar searmanas i mBruiséil na Beilge, d’oscailt chartlanna stairiúla Ard-Údarás an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach (CEGC) don phobal.

Iúil

1

Téann an Ghréig i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach den chéad uair.

25

Glacann an Chomhairle rún ar na creatchláir maidir le gníomhaíochtaí taighde, forbartha agus taisealbhaidh an Chomhphobail agus ar an chéad chreat-chlár do 1984/87.

Meán Fómhair

14

Cuireann an FPE (Feisire de Pharlaimint na hEorpa) Altiero Spinelli dréacht-Chonradh ag bunú an Aontais Eorpaigh faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa.

19

Glacann an Chomhairle agus na hairí oideachais rún ar thabhairt isteach teicneolaíochtaí nua faisnéise san oideachas.

Nollaig

4-6

Tionóltar Comhairle Eorpach in Aithin na Gréige. Pléann sí maoiniú an Choimisiúin, éagothromaíochtaí buiséadacha, oiriúnú an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT), neartú na gCistí Struchtúracha agus forbairt bheartais nua Chomhphobail.

14

Tagann an Chomhairle ar chomhaontú foriomlán ar chomhbheartas iascaigh.

17

Sínítear comhaontú um chomhar eacnamaíoch idir an Comhphobal agus tíortha Chomhshocrú na nAindéas i gCartagena na Colóime.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Féach freisin: 
Back to top