Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1983

Euroopan unionin historia - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Tammikuu

1.

Saksan liittotasavallasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Helmikuu

7.

Komissio lähettää neuvostolle vihreän kirjan yhteisön tulevasta rahoituksesta.

10.

Euroopan tuomioistuin hylkää Luxemburgin hallituksen pyynnön parlamentin sijoituspaikkaa koskevan parlamentin päätöslauselman kumoamisesta.

Maaliskuu

6.

Saksan liittotasavallassa pidetään parlamenttivaalit.

21.-22.

Brysselissä kokoontuva Eurooppa-neuvosto vahvistaa Kööpenhaminassa 1982 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettamat ensisijaiset tavoitteet, jotka ovat taloudellisen ja sosiaalialan asettaminen etusijalle sekä poliittinen sitoutuminen yhteisön laajentumiseen. 

Huhtikuu

27.-28.

Työttömyydelle omistettu Euroopan parlamentin erityisistunto pidetään Brysselissä.

Toukokuu

28.-31.

Länsimaiden taloudellinen huippukokous pidetään Williamsburgissa Yhdysvalloissa. Se antaa taloudellista elpymistä koskevan julistuksen sekä raportin, joka koskee valtiovarainministereiden tulevissa neuvotteluissa käsiteltäviä asioita sekä raha-asiain yhteistyön lujittamista kasvun ja vakauden lisäämiseksi.

Kesäkuu

3.

Työvoima- ja sosiaaliministerien sekä opetusministerien ensimmäinen yhteinen tapaaminen. 

9.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidetään parlamenttivaalit.

17.-19.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Stuttgartissa. Valtion- tai hallitusten päämiehet ja ulkoministerit allekirjoittavat juhlallisen julistuksen Euroopan unionista.

20.

Tilintarkastustuomioistuin esittää neuvostolle kattavan analyysin yhteisön varainhoitojärjestelmistä.

26.

Italiassa pidetään parlamenttivaalit.

28.

Seremonia Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY:n) Korkean viranomaisen historiallisen arkiston yleisölle avaamisen kunniaksi pidetään Brysselissä. 

Heinäkuu

1.

Kreikasta tulee ensimmäisen kerran Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

25.

Neuvosto vahvistaa päätelmät tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevista yhteisön puiteohjelmista sekä ensimmäisen puiteohjelman vuosille 1984-1987.

Syyskuu

14.

Euroopan parlamentin jäsen Altiero Spinelli esittelee Euroopan parlamentille sopimusluonnoksen Euroopan unionin perustamisesta. 

19.

Neuvosto ja opetusministerit antavat päätöslauselman uuden tietotekniikan käyttöönottamisesta opetuksessa. 

Joulukuu

4.-6.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Ateenassa. Se esittelee vaihtoehtoja komission tulevasta rahoituksesta, talousarvion epätasapainosta, yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) hyväksymisestä, rakennerahastojen vahvistamisesta ja uusien yhteisöpolitiikkojen kehittämisestä. 

14.

Neuvosto pääsee yhteisymmärrykseen yhteisestä kalastuspolitiikasta.

17.

Yhteisön ja Andien sopimusmaiden (Bolivia, Kolumbia, Equador, Peru ja Venezuela) välinen talousyhteistyösopimus allekirjoitetaan Cartagenassa Kolumbiassa.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top