Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1983

Euroopa Liidu ajalugu - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Saksamaa.

Veebruar

7

Komisjon saadab Euroopa Ülemkogule rohelise raamatu ühenduse eelarve rahastamise kohta tulevikus.

10

Euroopa Kohus lükkab tagasi Luksemburgi valitsuse taotluse tühistada Euroopa Parlamendi resolutsioon tema asukoha kohta.

Märts

6

Parlamendivalimised Saksamaa Liitvabariigis.

21–22

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis. Kinnitatakse 1982. aasta Kopenhaageni kohtumisel seatud majanduslikke ja sotsiaalseid prioriteete ning korratakse toetust ühenduse edasisele laienemisele.

Aprill

27–28

Euroopa Parlamendi erakorraline istungjärk Brüsselis, mis on pühendatud tööpuuduse probleemidele.

Mai

28–31

Lääneriikide majandustippkohtumine USAs Williamsburgis. Võetakse vastu deklaratsioon majanduse taastumise kohta ning aruanne, milles nähakse ette rahandusministrite tulevaste nõupidamiste teemad ja tihedam rahanduskoostöö majanduskasvu ja stabiilsuse nimel.

Juuni

3

Tööhõive-, sotsiaal- ja haridusministrite esimene ühiskohtumine.

17–19

Euroopa Ülemkogu kohtumine Saksamaal Stuttgartis. Riigipead ja valitsusjuhid kirjutavad alla pidulikule deklaratsioonile Euroopa Liidu kohta.

20

Euroopa Kontrollikoda saadab nõukogule ühenduse juhtimissüsteemide üldise analüüsi aruande.

26

Parlamendivalimised Itaalias.

28

Pidulik tseremoonia Brüsselis Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ülemameti ajaloolise arhiivi avamiseks avalikkusele.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab esimest korda Kreeka.

25

Nõukogu võtab vastu resolutsiooni ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamprogrammide kohta ning esimese raamprogrammi aastateks 1984–1987.

September

14

Euroopa Parlamendi liige Altiero Spinelli tutvustab Euroopa Parlamendile Euroopa Liidu lepingu eelnõu.

19

Nõukogu ja haridusministrid võtavad vastu resolutsiooni uute infotehnoloogiate kasutuselevõtu kohta hariduses.

Detsember

4–6

Euroopa Ülemkogu kohtumine Ateenas. Arutatakse komisjoni tegevuse rahastamist, eelarve tasakaalustamatust, ühise põllumajanduspoliitika kohandamist, struktuurifondide tugevdamist ja ühenduse uute poliitikavaldkondade arengut.

14

Ühendus jõuab üldisele kokkuleppele ühise kalanduspoliitika küsimuses.

17

Ühendus ja Andide rühma riigid kirjutavad Colombias Cartagenas alla majanduskoostöö lepingule.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vaata ka …
Back to top