Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1983

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1983


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ιανουάριος

1

Η Γερμανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φεβρουάριος

7

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πράσινο βιβλίο για την μελλοντική χρηματοδότηση της Κοινότητας.

10

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απορρίπτει προσφυγή της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου που αποσκοπούσε στην ακύρωση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με τον τόπο εργασίας του.

Μάρτιος

6

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

21/22

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τους στόχους προτεραιότητας που είχαν τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1992 δηλαδή: τους στόχους προτεραιότητας σχετικά με τον οικονομικό και κοινωνικό τομέα και την πολιτική δέσμευσή του υπέρ της διεύρυνσης.

Απρίλιος

27-28

Πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφιερωμένη στην ανεργία.

Μάιος

28-31

Πραγματοποιείται στο Williamsburg (ΗΠΑ) οικονομική διάσκεψη κορυφής των δυτικών χωρών. Εκδίδεται δήλωση για την οικονομική ανάπτυξη και έκθεση που καθορίζει τον στόχο μελλοντικών διαβουλεύσεων μεταξύ των Υπουργών Οικονομίας σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας στο νομισματικό τομέα για σταθερότητα και ανάπτυξη της οικονομίας.

Ιούνιος

3

Πρώτη κοινή συνεδρίαση των Υπουργών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων και των Υπουργών παιδείας.

9

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

17-19

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Στουτγάρδη (Γερμανία). Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι Υπουργοί εξωτερικών υπογράφουν την πανηγυρική διακήρυξη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

20

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Στουτγάρδη (Γερμανία). Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι Υπουργοί εξωτερικών υπογράφουν την πανηγυρική διακήρυξη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.Το Ελεγκτικό Συνέδριο απευθύνει στο Συμβούλιο έκθεση για τη σφαιρική ανάλυση των συστημάτων κοινοτικής διαχείρισης.

26

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία.

28

Πραγματοποιείται τελετή στις Βρυξέλλες για το άνοιγμα των ιστορικών αρχείων της ανώτατης αρχής της ΕΚΑΧ.

Ιούλιος

1

Η Ελλάδα αναλαμβάνει, για πρώτη φορά, την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

25

Το Συμβούλιο εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με τα προγράμματα πλαίσιο για την κοινοτική έρευνα, τις δραστηριότητες ανάπτυξης και επίδειξης και το πρώτο πρόγραμμα πλαίσιο για το 1984/87.

Σεπτέμβριος

14

Ο Ευρωβουλευτής Altiero Spinelli υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσχέδιο συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19

Το Συμβούλιο και οι Υπουργοί παιδείας εξέδωσαν ψήφισμα για τα μέτρα σχετικά με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης στην εκπαίδευση.

Δεκέμβριος

4-6

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Αθήνα (Ελλάδα). Παρουσιάζονται επιλογές σχετικά με την μελλοντική χρηματοδότηση της Επιτροπής, τις ανισορροπίες του προϋπολογισμού, την προσαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, την ενίσχυση των Διαρθρωτικών Ταμείων και την ανάπτυξη νέων κοινοτικών πολιτικών.

14

Το Συμβούλιο επιτυγχάνει γενική συμφωνία για την κοινή αλιευτική πολιτική.

17

Υπογράφεται στην Cartagena (Κολομβία) συμφωνία οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών του συμφώνου των Άνδεων.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top