Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1983 r.

Историята на Европейския съюз - 1983 r.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Януари

1

Германия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Февруари

7

Комисията изпраща на Европейския съвет Зелена книга относно предстоящото финансиране на Общността.

10

Съдът на Европейските общности отхвърля искането, подадено от правителството на Люксембург, за анулиране на резолюцията на Парламента относно неговото място на работа.

Март

6

Във Федерална република Германия се провеждат парламентарни избори.

21-22

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се потвърждават някои основни цели, определени на заседанието на Европейския съвет в Копенхаген от 1982 г., за икономическите и социалните сфери, както и политическата ангажираност за разширяване.

Април

27-28

В Брюксел, Белгия, се провежда специална сесия на Европейския парламент, посветена на безработицата.

Май

28-31

В Уилямсбърг, САЩ, се провежда Среща на високо равнище за икономиката на Запада. В рамките на тази среща се издава декларация относно икономическото възстановяване, както и доклад за определяне на предмета на бъдещи консултации между финансовите министри и засилване на валутното сътрудничество с цел растеж и стабилност.

Юни

3

Първа съвместна среща на министрите на заетостта и социалните въпроси и министрите на образованието.

17-19

В Щутгарт, Германия, се провежда заседание на Европейския съвет. Държавните или правителствени ръководители и външните министри подписват тържествена декларация за Европейския съюз.

20

Сметната палата изпраща на Съвета доклад относно цялостния анализ на системите на Общността за управление.

26

В Италия се провеждат парламентарни избори.

28

В Брюксел, Белгия, се провежда публична церемония по отварянето на историческите архиви на Върховния орган на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС).

Юли

1

За първи път Гърция поема председателството на Съвета на Европейските общности.

25

Съветът приема резолюция относно рамковите програми за изследователската, развойната и демонстрационната дейност на Общността и първата рамкова програма за периода 1984-1987 г.

Септември

14

Депутатът от Европейския парламент Алтиеро Спинелли представя на Европейския парламент проектодоговор за създаване на Европейския съюз.

19

Съветът и министрите на образованието приемат резолюция относно въвеждането на нови информационни технологии в образованието.

Декември

4-6

В Атина, Гърция, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се обсъжда финансирането на Комисията, бюджетните дисбаланси, адаптирането на Общата селскостопанска политика (ОСП), укрепването на структурните фондове и разработването на нови политики на Общността.

14

Съветът постига пълно съгласие относно общата политика в областта на рибарството.

17

В Картахена, Колумбия, се подписва споразумение за икономическо сътрудничество между Общността и Пакта на държавите от Андите.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също: 
Back to top