Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1982

Europeiska unionens historia - 1982


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Belgien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

19

Pieter Dankert väljs till talman i Europaparlamentet.

Februari

18

Parlamentsval i Irland.

23

I en rådgivande folkomröstning uttalar sig en majoritet för att Grönland, som blev medlem i EG som en del av Danmark, skall lämna EG.

Mars

5

Belize ansluter sig som AVS-stat nr 62 (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet) till den andra Lomé-konventionen. 

25

25:e årsdagen sedan undertecknandet av Romfördraget.

29-30

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel.

Maj

30

Spanien blir den sextonde medlemsstaten i NATO.

Juni

4-6

G7-toppmöte i Versailles.

28-29

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel.

Juli

1

Danmark övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

30

Antigua och Barbuda ansluter sig till den andra Lomé-konventionen och blir därmed den 63:e AVS-staten (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet).

September

8

Parlamentsval i Nederländerna.

15

Europaparlamentet högtidlighåller den 30:e årsdagen av det första sammanträdet för Europeiska kol- och stålgemenskapens (EKSG) församling.

Oktober

1

Ramavtalet om samarbete mellan EG och Brasilien träder i kraft.

28

Parlamentsval i Spanien.

November

24

Parlamentsval i Irland.

December

3-4

Europeiska rådet sammanträder i Köpenhamn. Man sätter upp ett antal prioriterade mål på det ekonomiska och sociala området och understryker den politiska viljan att arbeta för en utvidgning.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se också
Back to top