Európska únia

História Európskej únie - 1982

História Európskej únie - 1982


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Belgicko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

19.

Za predsedu Európskeho parlamentu je zvolený Pieter Dankert.

Február

18.

V Írsku sa konajú parlamentné voľby.

23.

Grónsko, ktoré sa stalo členom Európskeho spoločenstva ako súčasť Dánska, sa v poradnom referende rozhodlo vystúpiť zo Spoločenstva.

Marec

5.

Belize podpisuje druhý dohovor z Lomé.

25.

Dvadsiatepiate výročie podpisu Rímskej zmluvy.

29. - 30.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady.

Máj

30.

Španielsko sa stáva šestnástym členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Jún

4. - 6.

Vo Versailles (Francúzsko) sa koná samit hospodársky vyspelých západných krajín.

28. - 29.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady.

Júl

1.

Dánsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

30.

Antigua a Barbuda podpisujú druhý dohovor z Lomé.

September

8.

V Holandsku sa konajú parlamentné voľby.

15.

Parlament oslavuje 30. výročie prvého zasadnutia Zhromaždenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO).

Október

1.

Platnosť nadobúda rámcová dohoda o spolupráci medzi Spoločenstvom a Brazíliou.

28.

V Španielsku sa konajú parlamentné voľby.

November

24.

V Írsku sa konajú parlamentné voľby.

December

3. - 4.

V Kodani (Dánsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Stanovujú sa na ňom niektoré prioritné ciele v hospodárskej a sociálnej oblasti a potvrdzuje sa politická angažovanosť v prospech rozšírenia.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...: 
Back to top