Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1982

Historia Unii Europejskiej - 1982


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Belgia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

19

Pieter Dankert zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Luty

18

Wybory parlamentarne w Irlandii.

23

W referendum konsultacyjnym Grenlandia, która stała się członkiem Wspólnoty Europejskiej jako część Danii, opowiada się za wystąpieniem ze Wspólnoty.

Marzec

5

Belize podpisuje drugą konwencję z Lome.

25

Dwudziesta piąta rocznica podpisania traktatu rzymskiego.

29-30

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii.

Maj

30

Hiszpania zostaje szesnastym członkiem Organizacji Paktu Pólnocnoatlantyckiego (NATO).

Czerwiec

4-6

Zachodni Szczyt Gospodarczy w Wersalu we Francji.

28-29

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii.

Lipiec

1

Dania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

30

Antigua i Barbados podpisują drugą konwencję z Lome.

Wrzesień

8

Wybory parlamentarne w Holandii.

15

Parlament świętuje 30 rocznicę pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS).

Październik

1

Wejście w życie ramowej umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą a Brazylią.

28

Wybory parlamentarne w Hiszpanii.

Listopad

24

Wybory parlamentarne w Irlandii.

Grudzień

3-4

Posiedzenie Rady Europejskiej w Kopenhadze w Danii. Rada określa niektóre cele priorytetowe w obszarze gospodarki i spraw społecznych oraz potwierdza swoje zaangażowanie polityczne na rzecz rozszerzenia.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top