Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1982 m.

Europos Sąjungos istorija - 1982 m.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Sausis

1 d.

Belgija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

19 d.

Pieteris Dankertas išrinktas Europos Parlamento pirmininku.

Vasaris

18 d.

Įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai Airijoje.

23 d.

Konsultaciniame referendume Grenlandija, tapusi Europos bendrijos nare kaip Danijos dalis, nusprendė atsiskirti nuo Bendrijos.

Kovas

5 d.

Belizas pasirašė antrąją Lomės konvenciją.

25 d.

Romos sutarties pasirašymo 25-metis.

29–30 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija).

Gegužė

30 d.

Ispanija tapo šešioliktąja Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) nare.

Birželis

4–6 d.

Versalyje, Prancūzijoje, vyko Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais.

28–29 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija).

Liepa

1 d.

Danija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

30 d.

Antigva ir Barbuda pasirašė antrąją Lomės konvenciją.

Rugsėjis

8 d.

Nyderlanduose vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

15 d.

Parlamentas paminėjo Europos anglių ir plieno bendrijos asamblėjos pirmojo posėdžio 30-metį.

Spalis

1 d.

Įsigaliojo Bendrijos ir Brazilijos bendrasis bendradarbiavimo susitarimas.

28 d.

Ispanijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

Lapkritis

24 d.

Įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai Airijoje.

Gruodis

3–4 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Kopenhagoje (Danija). Jame nustatyti svarbiausi ekonomikos ir socialinių reikalų srities tikslai ir patvirtintas politinis įsipareigojimas remti plėtrą.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija: 
Back to top