Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1982

Den Europæiske Unions historie - 1982


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Belgien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

19

Pieter Dankert blev valgt til formand for Europa-Parlamentet.

Februar

18

Parlamentsvalg i Irland.

23

I forbindelse med en vejledende folkeafstemning valgte Grønland, som blev medlem af Det Europæiske Fællesskab samtidig med Danmark, at trække sig ud af Fællesskabet.

Marts

5

Belize tiltrådte den anden Lomé-konvention og blev således det 62. medlem af konventionen bestående af lande fra Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS).

25

25-års dagen for Rom-traktatens undertegnelse.

29-30

Der blev afholdt møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles.

Maj

30

Der blev afholdt møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles.

Juni

4-6

De vestlige lande afholdt økonomisk topmøde i Versailles i Frankrig.

28-29

Der blev afholdt møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles.

Juli

1

Danmark overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

30

Antigua og Barbuda tiltrådte den anden Lomé-konvention og blev således det 63. medlem af konventionen bestående af lande fra Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS).

September

8

Parlamentsvalg i Nederlandene.

15

Parlamentet fejrede 30-års dagen for det første møde i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs forsamling.

Oktober

1

Rammeaftalen om samarbejde mellem Fællesskabet og Brasilien trådte i kraft.

28

Parlamentsvalg i Spanien.

November

24

Parlamentsvalg i Irland.

December

3-4

Det Europæiske Råd var samlet til møde i København. Stats- og regeringscheferne fastsatte nogle prioriterede målsætninger på det økonomiske og sociale område og bekræftede den politiske vilje til at udvide Fællesskabet.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top