Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1981

Europeiska unionens historia - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Nederländerna övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.  Grekland blir den tionde medlemsstaten i EG. 

20

Den nya kommissionen tillträder med Gaston Thorn som ordförande.

Mars

12

Europaparlamentet antar nya stadgar för sitt arbete. Syftet är att förbättra de interna rutinerna och att parlamentets råd och ändringsförslag skall beaktas i större utsträckning.

18

Republiken Vanuatu ansluter sig till den andra Lomé-konventionen och blir därmed den 61:a AVS-staten (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet).

23-24

Europeiska rådet sammanträder i Maastricht i Nederländerna. Överläggningarna rör i första hand ekonomiska och sociala framtidsfrågor.

30

Rådet beslutar att utöka antalet domare och generaladvokater i EG-domstolen till 11 respektive 5.

April

26

Presidentval i Frankrike.

Maj

26

Parlamentsval i Nederländerna.

Juni

7 och 21

Parlamentsval i Frankrike.

11

Parlamentsval i Irland.

23

Ett avtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan EG och Indien undertecknas.

29-30

Europeiska rådet sammanträder i Luxemburg. På dagordningen står i första hand ekonomiska och sociala framtidsfrågor samt relationerna till USA och Japan.

Juli

1

Storbritannien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

19-21

G7-toppmöte i Ottawa.

September

1-14

I Paris hålls en FN-konferens om de minst utvecklade länderna.

Oktober

18

Parlamentsval i Grekland. Samtidigt väljs de nya Europaparlamentarikerna. Pierre Lelong väljs till ordförande för revisionsrätten.

22-23

Ett Nord-Syd-toppmöte hålls i Cancún i Mexico. Man enas om att det brådskar med att nå fram till gemensam ståndpunkt i fråga om globala FN-förhandlingar.

November

7

Frankrike och Tyskland lägger fram Genscher-Colombo- planen, ett ”European Act”-projekt som syftar till att förbättra de institutionella rutinerna.

8

Parlamentsval i Belgien.

26-27

Europeiska rådet sammanträder i London. I första hand diskuteras de meddelanden som kommissionen lagt fram.

December

8

Parlamentsval i Danmark.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se också: