Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1981

Zgodovina Evropske unije - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Nizozemska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Grčija je postala deseta članica Evropske skupnosti.

20

Delati je začela novoimenovana Evropska komisija pod vodstvom Gastona Thorna, luksemburškega politika.

Marec

12

Evropski parlament je sprejel uredbo, s katero je izboljšal svoje delovanje in dal večji pomen svojim mnenjem in dopolnilom.

18

Republika Vanuatu je podpisala drugo Loméjsko konvencijo.

23-24

Zasedanje Evropskega sveta v Maastrichtu na Nizozemskem, na katerem so obravnavali predvsem gospodarska in socialna vprašanja.

30

Svet je odločil, da se število sodnikov Sodišča Evropskih skupnosti poveča na enajst, število generalnih pravobranilcev pa na pet.

April

26

Predsedniške volitve v Franciji.

Maj

26

Zakonodajne volitve na Nizozemskem.

Junij

7 in 21

Zakonodajne volitve v Franciji.

11

Zakonodajne volitve na Irskem.

23

Evropska skupnost in Indija sta podpisali sporazum o gospodarskem sodelovanju.

29-30

Evropski svet je na zasedanju v Luxembourgu razpravljal o gospodarskih in socialnih vprašanjih ter o odnosih med Evropsko skupnostjo, ZDA in Japonsko.

Julij

1

Združeno kraljestvo je prevzelo predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

19-21

Gospodarski vrh Zahoda v Ottawi v Kanadi.

September

1-14

Na konferenci Združenih narodov v Parizu so obravnavali gospodarsko najšibkejše države.

Oktober

18

Zakonodajne volitve v Grčiji. Hkrati so Grki izvolili tudi svoje predstavnike za Evropski parlament. Francoski ekonomist Pierre Lelong je bil izvoljen za predsednika Računskega sodišča.

22-23

Zasedanje Sever-Jug v Cancunu v Mehiki. Potrdili so nujnost dogovora glede pogajanj v Združenih narodih na svetovni ravni.

November

7

Francija in Zvezna republika Nemčija sta predstavili načrt za tesnejše sodelovanje institucij, ki sta ga pripravila nemški in italijanski zunanji minister Hans-Dietrich Genscher in Emilio Colombo.

8

Zakonodajne volitve v Belgiji.

26-27

Zasedanje Evropskega sveta v Londonu.

December

8

Zakonodajne volitve na Danskem.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Glej tudi
Back to top