Európska únia

História Európskej únie - 1981

História Európskej únie - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Holandsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Grécko sa stáva desiatym členom Európskeho spoločenstva.

20.

Funkcie sa ujíma nová Komisia vedená predsedom pánom Thornom.

Marec

12.

Parlament prijíma nariadenie, ktorým sa zlepší jeho interné fungovanie, ako aj posilní vplyv jeho odporúčaní a zmien a doplnení.

18.

Vanuatská republika podpisuje druhý dohovor z Lomé.

23. - 24.

V Maastrichte (Holandsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prerokúvajú sa na ňom najmä hospodárske a sociálne výhľady.

30.

Rada sa rozhodla zvýšiť počet sudcov Európskeho súdneho dvora na jedenásť a počet generálnych advokátov na päť.

Apríl

26.

Vo Francúzsku sa konajú prezidentské voľby.

Máj

26.

V Holandsku sa konajú parlamentné voľby.

Jún

7. a 21.

Vo Francúzsku sa konajú parlamentné voľby.

11.

V Írsku sa konajú parlamentné voľby.

23.

Podpis dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Spoločenstvom a Indiou.

29. - 30.

V Luxemburskom veľkovojvodstve sa koná zasadnutie Európskej rady. Prerokúvajú sa na ňom najmä hospodárske a sociálne výhľady a vzťahy medzi Spoločenstvom, USA a Japonskom.

Júl

1.

Spojené kráľovstvo preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

19. - 21.

V Ottawe (Kanada) sa koná samit hospodársky vyspelých západných krajín.

September

1. - 14.

V Paríži (Francúzsko) sa koná Konferencia Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách.

Október

18.

V Grécku sa konajú parlamentné voľby. Grécki voliči zároveň volia svojich poslancov do Európskeho parlamentu. Za predsedu Dvora audítorov je zvolený pán Pierre Lelong.

22. - 23.

V Kankúne (Mexiko) sa koná samit Sever - Juh. Uznáva sa naliehavosť dosiahnutia konsenzu o globálnych rokovaniach na pôde Organizácie Spojených národov.

November

7.

Francúzsko a Spolková republika Nemecko predkladajú Genscherov-Colombov plán, návrh "európskeho aktu" na zlepšenie inštitucionálnych mechanizmov.

8.

V Belgicku sa konajú parlamentné voľby.

26. - 27.

V Londýne (Spojené kráľovstvo) sa koná zasadnutie Európskej rady.

December

8.

V Dánsku sa konajú parlamentné voľby.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...
Back to top