Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1981

Historia Unii Europejskiej - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Holandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Grecja zostaje dziesiątym członkiem Wspólnoty Europejskiej.

20

Rozpoczęcie urzędowania nowej Komisji pod przewodnictwem Gastona Thorna.

Marzec

12

Parlament przyjmuje regulamin, który poprawi jego funkcjonowanie wewnętrzne, a także zwiększy wpływ jego zaleceń i propozycji zmian.

18

Republika Vanuatu podpisuje drugą konwencję z Lome.

23-24

Posiedzenie Rady Europejskiej w Maastricht w Holandii. Omawiane są głównie kwestie gospodarcze i społeczne.

30

Rada podejmuje decyzję o zwiększeniu liczby sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do jedenastu oraz liczby rzeczników generalnych do pięciu.

Kwiecień

26

Wybory prezydenckie we Francji.

Maj

26

Wybory parlamentarne w Holandii.

Czerwiec

7 i 21

Wybory parlamentarne we Francji.

11

Wybory parlamentarne w Irlandii.

23

Podpisanie umowy o współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy Wspólnotą a Indiami.

29-30

Posiedzenie Rady Europejskiej w Luksemburgu. Omawiane są przede wszystkim kwestie gospodarcze i społeczne oraz stosunki pomiędzy Wspólnotą, Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

Lipiec

1

Wielka Brytania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

19-21

Zachodni Szczyt Gospodarczy w Ottawie w Kanadzie.

Wrzesień

1-14

Konferencja ONZ poświęcona krajom najsłabiej rozwiniętym w Paryżu we Francji.

Październik

18

Wybory parlamentarne w Grecji. Równocześnie Grecy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Pierre Lelong zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego.

22-23

Szczyt północ-południe w Cancun w Meksyku. Potwierdzona zostaje konieczność szybkiego osiągnięcia porozumienia w ogólnych negocjacjach ONZ.

Listopad

7

Francja i Niemcy przedstawiają plan Genscher-Colombo, projekt „aktu europejskiego" mającego na celu usprawnienie mechanizmów instytucjonalnych.

8

Wybory parlamentarne w Belgii.

26-27

Posiedzenie Rady Europejskiej w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Grudzień

8

Wybory parlamentarne w Danii.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top