Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1981

De geschiedenis van de Europese Unie - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Nederland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. Griekenland wordt de tiende lidstaat van de Europese Gemeenschap.

Maart

12

Het Parlement neemt zijn nieuw reglement van orde aan; het is de bedoeling dat de interne werking van het Parlement wordt verbeterd en dat meer rekening wordt gehouden met de adviezen en de amendementen van het Parlement.

18

De Republiek Vanuatu treedt toe tot de tweede Overeenkomst van Lomé en wordt de 61e ACS-staat (Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan).

23/24

In Maastricht (Nederland) wordt een Europese Raad gehouden. Er wordt hoofdzakelijk over de sociale en economische vooruitzichten gesproken.

30

De Raad besluit het aantal rechters en het aantal advocaten-generaal bij het Hof van Justitie te verhogen. Voortaan hebben 11 rechters en 5 advocaten-generaal zitting.

April

26

In Frankrijk wordt een nieuwe president verkozen.

Mei

26

In Nederland worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

Juni

7 en 21

In Frankrijk worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

11

In Ierland worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

23

De Gemeenschap en India ondertekenen een overeenkomst inzake economische en commerciële samenwerking.

29/30

De Europese Raad vindt plaats in Luxemburg. Als belangrijkste onderwerpen komen de economische en sociale vooruitzichten en de betrekkingen tussen de Gemeenschap, de Verenigde Staten en Japan aan de orde.

Juli

1

Het Verenigd Koninkrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

19-21

In Ottawa (Canada) wordt een Westerse economische topconferentie gehouden.

September

1-14

De conferentie van de Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen vindt plaats in Parijs (Frankrijk).

Oktober

18

In Griekenland worden nationale parlementsverkiezingen gehouden. Tevens verkiest de Griekse bevolking haar afgevaardigden in het Europees Parlement. De heer Pierre Lelong wordt verkozen tot voorzitter van de Rekenkamer.

22-23

Tijdens de Noord-Zuidtopconferentie in Cancún (Mexico) wordt erkend dat dringend overeenstemming moet worden bereikt over globale onderhandelingen binnen de Verenigde Naties.

November

7

Duitsland en Italië dienen het "Genscher-Colombo-project" in: dit is een ontwerp voor een "Europese akte", dat gericht is op de verbetering van de institutionele mechanismen.

8

In België worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

26/27

De Europese Raad vindt plaats in Londen (Verenigd Koninkrijk) en is hoofdzakelijk gewijd aan de bespreking van de voorstellen van de Commissie inzake de herstructurering van het gemeenschappelijk beleid.

December

8

In Denemarken worden nationale parlementsverkiezingen gehouden.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top