Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1981

Eiropas Savienības vēsture - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Janvāris

1

Nīderlande pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Grieķija kļūst par Eiropas Kopienas 10. dalībvalsti.

20

Darbu sāk jaunā Komisija, kuras priekšsēdētājs ir Gastons Torns.

Marts

12

Parlaments pieņem regulu, lai uzlabotu savu iekšējo organizāciju un palielinātu savu ieteikumu un grozījumu ietekmi.

18

Vanuatu Republika paraksta otro Lomes konvenciju.

23-24

Māstrihtā (Nīderlandē) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā galvenokārt tiek pārrunāti ekonomikas un sociālie aspekti.

30

Padome nolemj palielināt Eiropas Kopienu Tiesas tiesnešu skaitu līdz 11 un ģenerāladvokātu skaitu līdz 5.

Aprīlis

26

Francijā notiek prezidenta vēlēšanas.

Maijs

26

Nīderlandē notiek parlamenta vēlēšanas.

Jūnijs

7 un 21

Francijā notiek parlamenta vēlēšanas.

11

Īrijā notiek parlamenta vēlēšanas.

23

Starp Kopienu un Indiju tiek parakstīts nolīgums par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību.

29-30

Luksemburgas Lielhercogistē notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā galvenokārt tiek pārrunāti ekonomikas un sociālie aspekti un attiecības starp Kopienu, ASV un Japānu.

Jūlijs

1

Apvienotā Karaliste pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

19-21

Otavā (Kanādā) notiek rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem.

Septembris

1-14

Parīzē (Francijā) notiek ANO konference par vismazāk attīstītajām valstīm.

Oktobris

18

Grieķijā notiek parlamenta vēlēšanas. Vienlaicīgi Grieķijas pilsoņi ievēl savus deputātus Eiropas Parlamentā. Par Revīzijas palātas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Pjērs Lelongs.

22-23

Kankunā (Meksikā) notiek ziemeļu un dienvidu augstākā līmeņa sanāksme. Tajā tiek atzīts, ka steidzami jāvienojas par ANO pasaules mēroga sarunām.

Novembris

7

Francija un Vācijas Federatīvā Republika nāk klajā ar Genšera–Kolombo plānu, kas ir "Eiropas akta" projekts institucionālo mehānismu uzlabošanai.

8

Beļģijā notiek parlamenta vēlēšanas.

26-27

Londonā (Apvienotajā Karalistē) notiek Eiropadomes sanāksme.

Decembris

8

Dānijā notiek parlamenta vēlēšanas.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Skatīt arī
Back to top