Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1981 m.

Europos Sąjungos istorija - 1981 m.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Sausis

1 d.

Nyderlandai pradėjo pirmininkauti Europos Bendrijų Tarybai. Graikija tapo 10-ąja Europos bendrijos nare.

20 d.

Darbą pradėjo G. Thorno vadovaujama Komisija.

Kovas

12 d.

Parlamentas patvirtino reglamentą, kuriuo buvo siekiama pagerinti jo vidaus veiklą ir sustiprinti teikiamų patarimų ir dalinių pakeitimų poveikį.

18 d.

Vanuatu Respublika pasirašė antrąją Lomės konvenciją.

23–24 d.

Mastrichte, Nyderlanduose, vyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Svarbiausia diskusijų tema – ekonominės ir socialinės perspektyvos.

30 d.

Taryba nusprendė padidinti Europos Teisingumo Rūmų teisėjų skaičių iki vienuolikos, o generalinių advokatų skaičių – iki penkių.

Balandis

26 d.

Prancūzijoje vyko prezidento rinkimai

Gegužė

26 d.

Nyderlanduose vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

Birželis

7 d. ir 21 d.

Prancūzijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

11 d.

Įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai Airijoje.

23 d.

Bendrija ir Indija pasirašė prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimą.

29–30 d.

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje vyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Svarbiausios diskusijų temos – ekonominės ir socialinės perspektyvos bei Bendrijos, JAV ir Japonijos santykiai.

Liepa

1 d.

Jungtinė Karalystė pradėjo pirmininkauti Europos Bendrijų Tarybai.

19–21 d.

Otavoje, Kanadoje, vyko Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais.

Rugsėjis

1–14 d.

Paryžiuje, Prancūzijoje, vyko Jungtinių Tautų konferencija mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimais.

Spalis

18 d.

Graikijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai. Graikijos piliečiai tuo pat metu rinko ir narius į Europos Parlamentą. Pierre Lelongas išrinktas Audito Rūmų pirmininku.

22–23 d.

Kankune, Meksikoje, vyko Šiaurės ir Pietų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas. Pripažinta, kad būtina skubiai pasiekti sutarimą dėl pasaulinių Jungtinių Tautų derybų.

Lapkritis

7 d.

Prancūzija ir Vokietijos Federacinė Respublika pristatė Genšerio ir Kolombo planą – Europos akto parengiamąjį dokumentą, kuriuo buvo siekiama pagerinti institucinius mechanizmus.

8 d.

Belgijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

26–27 d.

Londone, Jungtinėje Karalystėje, vykos Europos Vadovų Tarybos susitikimas.

Gruodis

8 d.

Danijoje vyko įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Papildoma informacija
Back to top