Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1981

Euroopa Liidu ajalugu - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saavad Madalmaad. Kreeka ühineb kümnenda liikmesriigina Euroopa Ühendusega.

20

Ametisse astub komisjoni uus koosseis eesotsas president Gaston Thorniga.

Märts

12

Euroopa Parlament võtab vastu määruse, mis tõhustab tema töökorda ning annab kaalu juurde tema ettepanekutele ja muudatustele.

18

Vanuatu Vabariik kirjutab alla teisele Lomé konventsioonile.

23–24

Euroopa Ülemkogu kohtumine Maastrichtis. Arutatakse sotsiaal-majanduslikke tulevikuväljavaateid.

30

Nõukogu otsustab suurendada Euroopa Kohtu kohtunike arvu üheteistkümnele ning kohtujuristide arvu viiele.

Aprill

26

Presidendivalimised Prantsusmaal.

Mai

26

Parlamendivalimised Madalmaades.

Juuni

7 ja 21

Parlamendivalimised Prantsusmaal.

11

Parlamendivalimised Iirimaal.

23

Ühendus ja India kirjutavad alla kaubandus- ja majanduskoostöö lepingule.

29–30

Euroopa Ülemkogu kohtumine Luxembourgis. Arutatakse põhiliselt sotsiaal-majanduslikke väljavaateid ning ühenduse suhteid USA ja Jaapaniga.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Ühendkuningriik.

19–21

Lääneriikide majandustippkohtumine Ottawas.

September

1–14

ÜRO konverents Pariisis. Teemade keskmes on vähim arenenud riigid.

Oktoober

18

Parlamendivalimised Kreekas. Samal ajal valib Kreeka rahvas oma saadikud Euroopa Parlamenti. Euroopa Kontrollikoja presidendiks valitakse Pierre Lelong.

22–23

Põhja-Lõuna tippkohtumine Mehhikos Cancúnis. Tunnistatakse vajadust jõuda ÜRO ülemaailmsetel läbirääkimistel kiiresti konsensusele.

November

7

Prantsusmaa ja Saksamaa Liitvabariik esitavad Genscheri–Colombo plaani, s.o Euroopa akti eelnõu institutsiooniliste mehhanismide tõhustamise kohta.

8

Parlamendivalimised Belgias.

26–27

Euroopa Ülemkogu kohtumine Londonis.

Detsember

8

Parlamendivalimised Taanis.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vaata ka …
Back to top