Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1981

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Ιανουάριος

1

Οι Κάτω Χώρες αναλαμβάνουν την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

20

Η νέα Επιτροπή, με πρόεδρο τον κ. Thorn αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.

Μάρτιος

12

Το Κοινοβούλιο εκδίδει τον νέο κανονισμό του που θα βελτιώσει την εσωτερική λειτουργία του και θα επιτρέψει να λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι γνωμοδοτήσεις και οι τροποποιήσεις του.

18

Η Δημοκρατία του Βανουάτου προσχώρησε την δεύτερη σύμβαση του Λομέ και έγινε το 61ο κράτος ΑΚΕ.

23/24

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Maastricht (Κάτω Χώρες). Συζητούνται κυρίως οικονομικά και κοινωνικά θέματα.

30

Το Συμβούλιο αποφασίζει να αυξήσει τον αριθμό των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων του Δικαστηρίου. Προβλέπονται 11 δικαστές και 5 γενικοί εισαγγελείς στο Δικαστήριο.

Απρίλιος

26

Διεξάγονται προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Μάιος

26

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στις Κάτω Χώρες.

Ιούνιος

7, 21

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

11

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ιρλανδία.

23

Υπογραφή συμφωνίας για εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και της Ινδίας.

29/30

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο. Συζητούνται κυρίως οικονομικά και κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις μεταξύ Κοινότητας, ΗΠΑ και Ιαπωνίας.

Ιούλιος

1

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

19/21

Πραγματοποιείται στην Ottawa (Καναδάς) οικονομική διάσκεψη κορυφής των δυτικών χωρών.

Σεπτέμβριος

1-14

Πραγματοποιείται στο Παρίσι διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο προηγμένες χώρες.

Οκτώβριος

18

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Συγχρόνως οι έλληνες εκλέγουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Ο κ. Pierre Lelong εκλέγεται πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

22-23

Πραγματοποιείται στο Cancun (Μεξικό) διάσκεψη κορυφής Βορρά - Νότου. Αναγνωρίζεται η ανάγκη να επιτευχθεί ομοφωνία για τις συνολικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Νοέμβριος

7

Η Γαλλία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υποβάλλουν το πρόγραμμα Genscher-Colombo, ένα σχέδιο "Ευρωπαϊκής Πράξης" για την βελτίωση των μηχανισμών των θεσμικών οργάνων.

8

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στο Βέλγιο.

26/27

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λονδίνο.

Δεκέμβριος

8

Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη Δανία.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top