Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1981

Den Europæiske Unions historie - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Nederlandene overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Grækenland blev optaget som det 10. medlem af Det Europæiske Fællesskab.

20

Den nye Kommission tiltræder med Gaston Thorn som formand.

Marts

12

Parlamentet vedtog en ny forretningsorden, som sikrede, at Parlamentet kom til at fungere bedre internt, og at der i højere grad blev taget hensyn til dets udtalelser og ændringsforslag.

18

Republikken Vanuatu tiltrådte den anden Lomé-konvention og blev dermed det 61. medlem af konventionen bestående af lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS).

23-24

Det Europæiske Råd diskuterede på et møde i Maastricht bl.a. fremtidsudsigterne på det økonomiske og sociale område.

30

Rådet besluttede at øge antallet af dommere ved EF-Domstolen til 11 og antallet af generaladvokater til 5.

April

26

Præsidentvalg i Frankrig.

Maj

26

Parlamentsvalg i Nederlandene.

Juni

7. og 21.

Parlamentsvalg i Frankrig.

11

Parlamentsvalg i Irland.

23

Undertegnelse af en samarbejdsaftale om økonomi og handel mellem Fællesskabet og Indien.

29-30

Møde i Det Europæiske Råd i Luxembourg. Blandt de emner, der blev behandlet, skal nævnes fremtidsudsigterne på det økonomiske og sociale område og forbindelserne mellem Fællesskabet, USA og Japan.

Juli

1

Det Forenede Kongerige overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

19-21

Den vestlige verdens lande afholdt økonomisk topmøde i Ottawa i Canada.

September

1-14

En FN-konference om verdens mindst udviklede lande afholdtes i Paris.

Oktober

18

Parlamentsvalg i Grækenland. Ved samme lejlighed blev de græske medlemmer af Europa-Parlamentet valgt.Pierre Lelong vælges til formand for Revisionsretten.

22-23

Et Nord-Syd-topmøde blev afholdt i Cancun i Mexico. Deltagerne erklærede, at man hurtigst muligt burde enes om at iværksætte globale forhandlinger i FN-regi.

November

7

Frankrig og Forbundsrepublikken Tyskland fremlagde Genscher-Colombo-planen, som var et udkast til en "europæisk akt" om forbedring af de institutionelle mekanismer.

8

Parlamentsvalg i Belgien.

26-27

Det Europæiske Råd afholdt møde i London. Diskussionerne drejede sig især om Kommissionens meddelelser.

December

8

Folketingsvalg i Danmark.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top